Vad innebär substitutionsprincipen?
This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our cookies policy… Vad är cookies?Jag förstår

Vad innebär substitutionsprincipen?

substitutionsprincipen

Enkelt sagt betyder det att miljöfarliga produkter och ämnen byts ut mot miljövänligare.

Eller mer exakt:

Den som hanterar eller importerar kemiska produkter skall vidta de åtgärder och iaktta de försiktighetsåtgärder samt försiktighetsmått i övrigt som behövs för att hindra eller motverka skada på människor eller miljön. Därvid skall sådana kemiska produkter undvikas som kan ersättas med mindre farliga produkter.” - Miljöbalken 2 kap 4§

I Sverige är vi väldigt duktiga på att vara nyfikna, ta reda på fakta och undersöka vilket alternativ som är bäst, inte bara ur en konstruktionsmässig synvinkel, utan även när det gäller arbetsmiljö och miljömässiga faktorer med en produkt.

Detta gäller när det finns behov av att förändra något eller när det ska tas fram en ny produkt.

Däremot är vi ofta väldigt försiktiga med att göra förändringar eller se över det vi ”alltid har använt”.

- Jag har använt samma låsvätska i 30 år. Den har alltid funkat, så varför ska vi byta nu?


Vi på G A Lindberg söker ständigt efter nya och effektivare lösningar med bättre prestanda och en säkrare användning. Vi kan bistå dig och ditt företag, med ganska enkla medel, att komma igång med ditt substitutionsarbete.

Är du nyfiken på att veta mer? Hör då av dig till någon av våra säljare eller direkt till vår Miljökemist, Kristoffer Karström (kristoffer.karstrom@galindberg.se)