Mobil Ancillaries

Produkter från Mobil Ancillaries för bilvård

Mobil Ancillaries - Bilvård

 

Kylarvätska & Glykol

Programmet omfattar ett urval av produkter som uppfyller och överträffar de tuffaste branschstandarderna. Det innehåller viktiga förbrukningsvaror, inklusive avancerade kylarvätskor, kylmedel och bromsvätskor.

Mobil Ancillaries programmets produkter är testade och tillverkade enligt specifikationer som tagits fram utifrån 40 årig erfarenhet av tillverkning av bilvårdsprodukter.

Moderna kylsystem behöver numera specialiserade kylmedel, beroende på din bils märke och modell.

Bromsvätska

Moderna bromsvätskor måste fungera vid mycket höga kokpunkter för att prestanda och säkerhetskrav ska bibehållas. En hög kokpunkt är kritisk för effektiv inbromsning, särskild vid tunga eller långvariga inbromsningar.

 

Bilvårdsprodukter

Mobil Brake Fluid DOT 4

Mobil Brake Fluid DOT 4 ESP

Mobil Brake Fluid DOT 5.1

Mobil Antifreeze

Mobil Antifreeze Extra

Mobil Antifreeze Advanced

Mobil Antifreeze Ultra

Mobil Coolant


Mobil Ancillaries broschyr