Så fungerar anaeroba lim

Anaeroba lim så som gänglåsningar och gängtätningar härdar i syrefria miljöer, det vill säga instängda fogar. Vi tittar på hur det går till och hur hastigheten kan påverkas.

Anaeroba lim

Anaeroba lim och tätningar formuleras med olika styrkor för att anaerober.pngpassa applikationens krav. Generellt är de styva limmer och har hög drag- och kompressionsstyrka vilket gör dem perfekta för gänglåsning, rörtätning, cylindrisk fastsättning och flänstätning. De är mindre bra som strukturellt lim, där större areor och mer fläkkrafter kan kräva mer flexibilitet hos limmet. Förutom styrkan är viskositeten en viktig skillnad i vilka applikationer ett anaerobt lim passar för.

Härdning av anaeroba lim

Härdningsmekanismen för anaeroba lim startar vid kontakt med en metallisk yta. Förutom detta så behöver limmet också befinna sig i en syrefri miljö, det vill säga en helt instängd fog. Har vi dessa två förutsättningar, så kommer monomererna (limmets byggstenar) i limmet att polymerisera (”härda”) och limmet att bilda en fast kropp.

Med detta i åtanke så kan det också vara bra att veta att lim som ligger öppet mot luften, så som limmet precis i kanten av fogen kan komma att fortsätta kännas ohärdad och våt – inte helt yttorr. Det kan lätt ge uppfattningen om att limmet inte härdat, men limmet innanför kan vara helt funktionsdugligt. Om detta ger problem så kan antingen en aktivator användas, eller så kan det ohärdade skiktet sköljas bort utan att orsaka någon skada.

anaerober härdning.png

Hastigheten på anaeroba lim

Det finns några faktorer som påverkar hastigheten hos anaeroba lim:

Reaktiviteten hos ytan

Typen av metall kommer att starkt påverka hastigheten. Metaller så som koppar eller mässing är mycket aktiva medan passiverade metaller är mindre aktiva, det vill säga ger en långsammare härdning. Sedan finns det också passiva ytor som inte är metaller alls så som plaster av olika slag. För dessa är det inte så mycket att det går långsammare, utan att du behöver ett annat sätt att starta härdningen annat än med metalljoner. Det kan till exempel vara en aktivator som i princip innebär att man sprayar ett tunt lager mycket reaktiva kopparjoner på ytan för att lura limmet att härda.

Mycket Aktiva Aktiva        Mindre aktiva  Passiva      

Koppar

Mässing

Stål

Nickel

Aluminium

Zink

Anodiserad aluminium

Kromade ytor

Passiverade metaller

Rostfritt stål

Titan

Keramer

Plaster

Glas

Målade ytor

Lackade ytor


Vid normal rumstemperatur och utan aktivator härdar ett vanligt anaerobt lim för gänglåsning på mindre än 5 minuter på koppar, ungefär 10-15 minuter på stål och avsevärt längre tid på mindre aktiva ytor.


Fogens tjocklek

All luft måste bort för att härdningsmekanismen hos ett anaerobt lim ska starta. Det betyder också att delarna måste ha en nära passform. Håll dig helst till en fogtjocklek på under 0,5 mm för att inte orsaka problem. I det tekniska databladet kan du oftast se maximal tjocklek, men då beroende på limmets viskositet.

 

Temperatur

Som med de flesta kemiskt reagerande limtyperna så är de påverkade av temperatur. Vid högre temperatur rör sig molekylerna i limmet snabbare och kan därför reagera snabbare också. Den generella regeln att om du höjer temperaturen 8 grader (eller 10 för lite säkerhetsmarginal) så kommer hastigheten dubblas gäller.

 

Felsökning: Varför härdar inte min låsvätska?

Här kommer några tips:

  1. Kontrollera att fogen är tät. Om limmet ligger för tjockt eller om för stor yta hos limmet är i kontakt med omgivande luft kommer limmet att fortsätta vara flytande.
  2. Har du en tillräckligt aktiv yta? Vissa metallegeringar är förhållandevis inaktiva vilket ger långsammare härdning. Använd en aktivator eller värme för att snabba på härdningen.
  3. Är det en metallyta eller är den målad eller lackad? Då är det i stället en plast du försöker limma. Ibland har metalliska ytor lack på sig som kan vara svår att se. Detta förhindrar limmet att komma i kontakt med metallytan och förhindrar limmet från att härda. Om detta är fallet så är det bäst att ta bort ytbehandlingen innan limning och ger dig också en högre styrka på den slutgiltiga limfogen.
  4. Är den bara ohärdad i kanterna som diskuterats ovan?

 

PS. Passa på att undersöka om du kan byta till en mer arbetsmiljövänlig produkt!
 
 

Industriella limtyper

Vanliga limtyper för industriellt bruk och vad de kan tänkas användas till.

Läs mer

Åldring av limfogar

Lim kan åldras på grund av olika faktorer som vi går igenom i detta inlägg

Läs mer

Limma feta plaster

Limma ”feta plaster” (Polyeten och Polypropylen) – Det här behöver du tänka på

Läs mer

Blandningsförhållande för lim & gjutmassor

2-komponentslim och gjutmassor ska blandas i ett visst blandningsförhållande. Här följer en guide för hur du ska tänka och mäta.

Läs mer

Så hanterar du frysta limsprutor

Nu ska vi gå igenom några tips på hur du bör hantera frysta limsprutor med epoxilim.

Läs mer