Smörjmedelskompatibilitet med elastomerer

Förståelse för hur man testar kompatibilitet.

Optimering av Smörjmedelskompatibilitet för Elastomerkomponenter: En Guide till Förlängd Driftstid och Effektivitet

Komponenter baserade på elastomerer erbjuder ett kostnadseffektivt alternativ till metallkomponenter, där korrekt smörjning spelar en avgörande roll för att förlänga deras driftstid och effektivitet. Dessvärre är inte alla konventionella smörjmedelsformuleringar kompatibla med elastomerer, och användning av inkompatibla smörjmedel kan leda till att delarna försvagas eller havererar. Därför blir det nödvändigt att genomföra tester för att identifiera lämpligt smörjmedel för en specifik applikation. Medan kompatibilitetsdiagram ger en utgångspunkt saknar de ofta omfattande data. I detta sammanhang syftar "kompatibilitet" på den minimala påverkan av fett eller andra smörjmedel på de fysiska egenskaperna hos polymeren eller elastomeren i termer av storlek, hårdhet eller sprödhet. Acceptansen av förändringar i både polymeren och fettet beror på den aktuella applikationen. Testmetoden som beskrivs i detta dokument underlättar valet genom att utvärdera svällning och observera färg- eller texturförändringar.

Kompatibilitetstestning:

Olika testmetoder finns för att bedöma kompatibiliteten hos elastomerer och polymerer under olika förhållanden, som sammanfattas i Tabell 1.

elastomerer kompatibilitet.jpg

ASTM D4289 är en metod för att utröna eventuell påverkan, iform av svällning och/eller ändring av hårdhet, av smörjmedel på elastomerer med hjälp av en testbit (oring).

Slutsats:

Komponenter baserade på elastomerer erbjuder ett kostnadseffektivt alternativ till metallkomponenter, och korrekt smörjning är avgörande för att maximera deras driftseffektivitet och livslängd. Dock kan användning av inkompatibla smörjmedel äventyra integriteten hos dessa komponenter. Därför är noggrann testning nödvändig för att identifiera det mest lämpliga smörjmedlet för varje applikation. Användning av den testmetod som beskrivs här kan effektivisera urvalsprocessen och möjliggöra för användare att skilja mellan fungerande och icke-fungerade smörjmedelsalternativ baserat på svällningsberäkningar och observationer av färg- eller texturförändringar.

Mer detaljer kring testmetoderna finns i white paper längre ned.

G A Lindberg är din tekniska partner. 

Om du har några frågor eller vill veta mer om möjligheterna för dina industriella processer, fyll i kontaktformuläret längst ned på sidan, så kommer en av våra experter att ta kontakt med dig.

Industriella limtyper

Vanliga limtyper för industriellt bruk och vad de kan tänkas användas till.

Läs mer

Åldring av limfogar

Lim kan åldras på grund av olika faktorer som vi går igenom i detta inlägg

Läs mer

Limma feta plaster

Limma ”feta plaster” (Polyeten och Polypropylen) – Det här behöver du tänka på

Läs mer

Blandningsförhållande för lim & gjutmassor

2-komponentslim och gjutmassor ska blandas i ett visst blandningsförhållande. Här följer en guide för hur du ska tänka och mäta.

Läs mer

Så hanterar du frysta limsprutor

Nu ska vi gå igenom några tips på hur du bör hantera frysta limsprutor med epoxilim.

Läs mer