Molykote specialsmörjmedel - smörjfett, pasta, glidlack m.m.

Molykote specialsmörjmedel omfattar ett mycket brett program, här presenterar vi en översikt av de vanligaste typerna och smörjmedelsprodukterna.

Molykote specialsmörjmedel omfattar ett mycket brett program, nedan presenterar vi en översikt av de vanligaste typerna och smörjmedelsprodukterna. 

 

Pastor

Pastor innehåller höga halter av fasta smörjmedel, ofta uppemot 50 %, som förhindrar metall - metall kontakt. Det finns tre olika typer av pastor, för tre olika typer av applikationer.

Molykote Montagepastor G Rapid Plus, G N Plus, D

MOLYKOTE PASTA G-N PLUS

MOLYKOTE G-RAPID PLUS PASTA

MOLYKOTE PASTA D

Molykote Antiskär/Kopparpastor Cu 7439 Plus, P40

MOLYKOTE CU 7439 PLUS

MOLYKOTE PASTA P-40

Molykote Skruvförbandspastor 1000, G Rapid Plus, P37

MOLYKOTE PASTA 1000

MOLYKOTE G-RAPID PLUS PASTA

MOLYKOTE PASTA P37

Smörjfett

Innehåller till största delen basolja och används ofta för att smörja lager.

Det finns en mängd produkter med olika typer av basoljor, basoljeviskositeter samt andra tillsatser för att optimalt smörja de flesta applikationer, map last, temperaturer, miljö, livslängd, material. Molykote-programmet innehåller också specialprodukter för o-ringssmörjning/tätning samt andra specialapplikationer.

Molykote Lagerfett Multilub, BR2 plus, G-4500, G-0052FM, G-LT2Plus

MOLYKOTE MULTILUB

MOLYKOTE BR2 PLUS

MOLYKOTE G4500

MOLYKOTE G-0052 FM

MOLYKOTE LONGTERM 2 PLUS

Molykote O-ringsfett, silikonfett 111C, 55M

MOLYKOTE 111 COMPOUND

MOLYKOTE 55M

Glidlack

Torrsmörjfilmer som i vissa fall kan ge livstidssmörjning. Finns som lufthärdande eller värmehärdande, de värmehärdande har bättre prestanda men är krångligare att använda. Vi har kontakt med firma som kan lägga glidlack på detaljer.

Molykote Lufthärdande glidlack D 321R, PTFE-UV N

MOLYKOTE D321R

MOLYKOTE PTFE-N-UV

Molykote Värmehärdande glidlack D-7409, 3400A

MOLYKOTE D-7409

MOLYKOTE 3400A BLYFRI

Glidlack översikt

Kedjesmörjmedel

Viktigt att smörjmedlet tränger in till länkpinnarna för att kunna göra sitt jobb. Flera produkter innehåller därför olika typer av lösningsmedel, vilka sen avgår efter applicering - varefter ett fettliknande smörjmedel finns kvar som även sitter kvar vid rotationer.

Det finns också olika typer av basoljor för att klara av högre temperaturer, samt produkter med fasta smörjmedel för att minimera nötning.

MOLYKOTE MKL-N

MOLYKOTE OMNIGLISS

Livsmedelsgodkända smörjmedel

Komplett program NSF H1 klassade smörjmedel som exempelvis P1900, H1 klassad antiskär och skruvförbandspasta och ett utmärkt syntetfett G4500.

MOLYKOTE P1900

MOLYKOTE G4500

Torrsmörjmedel

Det finns två typer; Microsize med små partiklar och Z pulver med lite större partikelstorlek.

MOLYKOTE MIKROSIZE PULVER

Oljesuspensioner

M55Plus tillsätts med fördel till kraftigt belastade växlar ca 5 %, för tystare gång och längre livslängd. Molykote A är framtagen för bilmotorer och tillsätts motoroljan.

MOLYKOTE M55 PLUS

 

Molykote Produkter

Ladda ned Molykote produktguide

 

Kontakta oss om du vill veta mer