Molykote specialsmörjmedel - smörjfett, pasta, glidlack m.m.

Molykote specialsmörjmedel omfattar ett mycket brett program, här presenterar vi en översikt av de vanligaste typerna och smörjmedelsprodukterna.

Molykote specialsmörjmedel omfattar ett mycket brett program, nedan presenterar vi en översikt av de vanligaste typerna och smörjmedelsprodukterna. 

Pastor

Pastor innehåller höga halter av fasta smörjmedel, ofta uppemot 50 %, som förhindrar metall - metall kontakt. Det finns tre olika typer av pastor, för tre olika typer av applikationer.

Molykote Montagepastor G Rapid Plus, G N Plus, D

Molykote Antiskär/Kopparpastor Cu 7439 Plus, P40

Molykote Skruvförbandspastor 1000, G Rapid Plus, P37

Smörjfett

Innehåller till största delen basolja och används ofta för att smörja lager.

Det finns en mängd produkter med olika typer av basoljor, basoljeviskositeter samt andra tillsatser för att optimalt smörja de flesta applikationer, map last, temperaturer, miljö, livslängd, material. Molykote-programmet innehåller också specialprodukter för o-ringssmörjning/tätning samt andra specialapplikationer.

Molykote Lagerfett Multilub, BR2 plus, G-4500, G-0102, G-1057

Molykote O-ringsfett, silikonfett 111C, 55M

Glidlack

Torrsmörjfilmer som i vissa fall kan ge livstidssmörjning. Finns som lufthärdande eller värmehärdande, de värmehärdande har bättre prestanda men är krångligare att använda. Vi har kontakt med firma som kan lägga glidlack på detaljer.

Molykote Lufthärdande glidlack D 321R, PTFE-UV N

Molykote Värmehärdande glidlack D-7409, 3400A

Glidlack översikt

Kedjesmörjmedel

Viktigt att smörjmedlet tränger in till länkpinnarna för att kunna göra sitt jobb. Flera produkter innehåller därför olika typer av lösningsmedel, vilka sen avgår efter applicering - varefter ett fettliknande smörjmedel finns kvar som även sitter kvar vid rotationer.

Det finns också olika typer av basoljor för att klara av högre temperaturer, samt produkter med fasta smörjmedel för att minimera nötning.

Molykote MKL-N, Omnigliss, S-1504

Oljeprogram

Oljeprogram läser du mer om i filen längs ner på den här sidan.

Livsmedelsgodkända smörjmedel

Komplett program NSF H1 klassade smörjmedel som exempelvis P1900, H1 klassad antiskär och skruvförbandspasta och ett utmärkt syntetfett G4500.

Molykote P-1900, G-4500

Torrsmörjmedel

Det finns två typer; Microsize med små partiklar och Z pulver med lite större partikelstorlek.

Molykote Microsize

Oljesuspensioner

M55Plus tillsätts med fördel till kraftigt belastade växlar ca 5 %, för tystare gång och längre livslängd. Molykote A är framtagen för bilmotorer och tillsätts motoroljan.

Molykote M55Plus, A

Molykote Produkter