Molykote specialsmörjmedel - smörjfett, pasta, glidlack m.m.

Molykotes specialsmörjmedel ger överlägsen prestanda och långvarigt skydd för dina maskiner och utrustning.

Molykote specialsmörjmedel omfattar ett mycket brett program, nedan presenterar vi en översikt av de vanligaste typerna och smörjmedelsprodukterna. 

Pastor: Fasta Smörjmedel för Effektiv Metall-Metallskydd

Pastor innehåller höga halter av fasta smörjmedel, ofta uppemot 50 %, som förhindrar metall - metall kontakt. Det finns tre olika typer av pastor, för tre olika typer av applikationer.

Montagepastor G Rapid Plus, G N Plus, D

Montagepastor är specialiserade smörjmedel med höga halter av fasta smörjämnen, upp till 50%, som effektivt förhindrar metall-metallkontakt. Inom serien finns tre olika typer av pastor, var och en utformad för specifika applikationer och krav. Produkter som Montagepastor G Rapid Plus, G N Plus, och D erbjuder skräddarsydda lösningar för olika industrisektorer och tillämpningar.

MOLYKOTE PASTA G-N PLUS

MOLYKOTE G-RAPID PLUS PASTA

MOLYKOTE PASTA D

Antiskär/Kopparpastor Cu 7439 Plus, P40

Antiskär- och kopparpastor, såsom Cu 7439 Plus och P40, är utvecklade för att minimera friktion och slitage genom att skapa en skyddande barriär mellan metalldelar. Dessa pastor innehåller höga halter av fasta smörjmedel, vilket effektivt minskar risken för metall-metallkontakt och förbättrar komponenternas livslängd och prestanda. Med sin specialiserade formulering passar de olika applikationer där smörjning och skydd mot slitage är av yttersta vikt.

MOLYKOTE CU 7439 PLUS

MOLYKOTE PASTA P-40

Skruvförbandspastor 1000, G Rapid Plus, P37

Skruvförbandspastor, som 1000, G Rapid Plus och P37, är designade för att optimera prestandan och livslängden hos skruvförband genom att förhindra gängning, lossning och korrosion. Dessa pastor innehåller speciella tillsatser som ger ökad friktion och stabilitet för att säkerställa att skruvar och muttrar hålls säkert på plats under drift. Med höga halter fasta smörjmedel minskar de även risken för metall-metallkontakt och slitage, vilket bidrar till ökad tillförlitlighet och hållbarhet hos skruvförbanden.

MOLYKOTE PASTA 1000

MOLYKOTE G-RAPID PLUS PASTA

MOLYKOTE PASTA P37

Molykote: Basoljebaserat Smörjfett för Optimal Lagerprestanda

Innehåller till största delen basolja och används ofta för att smörja lager.

Det finns en mängd produkter med olika typer av basoljor, basoljeviskositeter samt andra tillsatser för att optimalt smörja de flesta applikationer, map last, temperaturer, miljö, livslängd, material. Molykote-programmet innehåller också specialprodukter för o-ringssmörjning/tätning samt andra specialapplikationer.

Lagerfett Multilub, BR2 plus, G-4500, G-0052FM, G-LT2Plus

Lagerfett, såsom Multilub, BR2 plus, G-4500, G-0052FM, och G-LT2Plus, är huvudsakligen baserade på basolja och används främst för att smörja lager. Dessa produkter är utformade med olika typer av basoljor, viskositeter och tillsatser för att passa olika applikationer och krav, inklusive belastning, temperatur, miljö, livslängd och material. Inom Molykote-sortimentet finns även specialprodukter för specifika behov, såsom smörjning och tätning av O-ringar samt andra specialapplikationer.

MOLYKOTE MULTILUB

MOLYKOTE BR2 PLUS

MOLYKOTE G4500

MOLYKOTE G-0052 FM

MOLYKOTE LONGTERM 2 PLUS

O-ringsfett, silikonfett 111C, 55M

O-ringsfett, inklusive silikonfett 111C och 55M, är speciellt utformade för smörjning och tätning av O-ringar och andra gummitätningar. Dessa fett har en hög kompatibilitet med gummi och ger effektiv smörjning för att förlänga livslängden och förhindra läckage i O-ringar och andra tätningar. Produkterna har också utmärkt temperaturbeständighet och kemisk stabilitet för att säkerställa pålitlig prestanda även under extrema förhållanden.

MOLYKOTE 111 COMPOUND

MOLYKOTE 55M

Glidlack

Torrsmörjfilmer som i vissa fall kan ge livstidssmörjning. Finns som lufthärdande eller värmehärdande, de värmehärdande har bättre prestanda men är krångligare att använda. Vi har kontakt med firma som kan lägga glidlack på detaljer.

Molykote Lufthärdande glidlack D 321R, PTFE-UV N

MOLYKOTE D321R

MOLYKOTE PTFE-N-UV

Värmehärdande glidlack D-7409, 3400A

MOLYKOTE D-7409

MOLYKOTE 3400A BLYFRI

Glidlack översikt

Kedjesmörjmedel

Viktigt att smörjmedlet tränger in till länkpinnarna för att kunna göra sitt jobb. Flera produkter innehåller därför olika typer av lösningsmedel, vilka sen avgår efter applicering - varefter ett fettliknande smörjmedel finns kvar som även sitter kvar vid rotationer.

Det finns också olika typer av basoljor för att klara av högre temperaturer, samt produkter med fasta smörjmedel för att minimera nötning.

MOLYKOTE MKL-N

MOLYKOTE OMNIGLISS

Livsmedelsgodkända smörjmedel

Komplett program NSF H1 klassade smörjmedel som exempelvis P1900, H1 klassad antiskär och skruvförbandspasta och ett utmärkt syntetfett G4500.

MOLYKOTE P1900

MOLYKOTE G4500

Torrsmörjmedel

Det finns två typer; Microsize med små partiklar och Z pulver med lite större partikelstorlek.

MOLYKOTE MIKROSIZE PULVER

Oljesuspensioner

M55Plus tillsätts med fördel till kraftigt belastade växlar ca 5 %, för tystare gång och längre livslängd. Molykote A är framtagen för bilmotorer och tillsätts motoroljan.

MOLYKOTE M55 PLUS

 

Molykote Produkter

Ladda ned Molykote produktguide

 

Kontakta oss om du vill veta mer