Reach
This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our cookies policy… Vad är cookies?Jag förstår

Reach

SVHC (Substances of Very High Concern) på Kandidatlistan

Med undantag för nedanstående produkter innehåller inte produkterna i G A Lindberg ChemTechs sortiment mer än 0,1 viktprocent av något ämne som ingår i den senaste versionen av den så kallade Kandidatlistan till REACH (EG 1907/2006) som publicerades av ECHA (Europeiska kemikaliemyndigheten) den 16 Juni 2014. Kandidatlistan kommer regelbundet att uppdateras med nya ämnen. Vi bevakar detta löpande. Vi kommer givetvis att informera er om något av de nya ämnena som framöver läggs till Kandidatlistan återfinns i någon produkt i vårt sortiment.

 

Mer information om Kandidatlistan finns på Kemikalieinspektionens hemsida och ECHA:s hemsida:

Reach-förordningen

Kandidatlistan

 

Kartläggning av produkters användningsområden

Som distributör är G A Lindberg ChemTech AB enligt REACH (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006) skyldig att föra information från tillverkare nedåt i distributionskedjan till er som nedströmsanvändare. Nedan finns information från några av våra leverantörer angående kartläggning av produkters och deras ingående ämnens användningsområden.

Ni är välkomna att kontakta oss om ni har några frågor!

Skicka ett mail till reach@galindberg.se eller ring till Kristoffer Karström. REACH-samordnare för G A Lindberg ChemTech AB, telefon: 08-703 02 31


Dow Corning

I Excelfilen här nedanför kan du kontrollera vilka användningsområden för respektive produkt som Dow Corning eller dess uppströmsleverantörer avser att inkludera i deras REACH-ämnesregistreringar.

Användningsområdena är identifierade med hjälp ett standardformat (ECHA Use Descriptor System) som tagits fram av den europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

En beskrivning av detta format finns i detta vägledningsdokument från ECHA

Många branschorganisationer har, för att underlätta för dig som nedströmsanvändare, beskrivit branschens vanligast förekommande användningsområden med hjälp av koderna i standardformatet. Ta kontakt med er branschorganisation för mer information.


ExxonMobil

Dokumentet "Mail till kunder om användningsområden ExxonMobil" här nedanför avser kartläggning av användningsområden för produkter från ExxonMobil.

ExxonMobil har identifierat vad de tror är huvudelen av användningsområdena för de Mobil-produkter som ska registreras år 2010 och som G A Lindberg ChemTech AB delvis distribuerar.

Var vänlig läs igenom dokumentet och följ instruktionerna.


Filer

Användningsområden Dow Corning och Molykote

Mail till kunder om användningsområden DC

Mail till kunder om användningsområden ExxonMobil

Användningsområden som kommer registeras för produkter från Huntsman (Araldite)