Så väljer Du rätt Dispenseringsnål till Din Vätskedosering (och för din Applikation)

välj rätt dispenseringsnål

När noggrannheten är av betydelse, så se till att du väljer rätt dispenseringsnål till din vätskedosering och inte förbiser denna viktiga aspekt i din doseringsprocess.

Ibland kan en närmare titt på den minsta aspekten ge mycket tillbaka när det gäller förbättrad tillverkningsgrad och ledtid. T.o.m. en så liten sak som att kontrollera (och säkerställa) att operatörer använder den korrekta dispenseringsnålen för den vätska som ska doseras.

Varje monteringsvätska, från tjockt fett till flytande lim och tunnflytande lösningsmedel, har sina speciella egenskaper att beakta. Att känna till dessa egenskaper kommer att hjälpa dig att välja den rätta typen av doseringsnål till din applikation.

En del människor undrar varför det finns så många typer av dispenseringsnålar. Anledningen är enkel. Det är för att det finns så många typer av vätskor med olika egenskaper för olika applikationskrav.

Användande av felaktig dispenseringsnål kan öka dit efterarbete. Kassation och cykeltid – leder till dålig kvalitet på limmad detalj och en ineffektiv produktionsprocess.

Detta är varför t ex Nordson EFD tagit fram en serie av korta ”How To-Videos”. För att hjälpa dig förstå några av de olika typerna av nålar och hur man väljer den rätta för din vätsketyp och för en förbättrad processkontroll.

Dispenseringsnål för att dosera de flesta vätskor

Den mest vanliga dispenseringsnålen är general purpose tip (metallnål).

Denna nål är ”arbetshästen” i nålsortimentet, då den kan dispensera nästan alla typer av monteringsvätskor. Bara för att den kan dispensera nästan alla typer av vätskor, betyder det inte att det är det bästa valet för just din vätska.

Titta på denna video, för att få en övergripande bild av de olika typerna av tillgängliga dispenseringsnålar.

När du ska dispensera lågviskösa eller tunnflytande vätskor

Typiskt är att en mindre diameter av en vanlig metallnål är bäst beroende sin strypning, vilket motverkar flödet hos tunnflytande vätskor, för bättre processkontroll.

Hur som helst, när du dispenserar lösningsmedel är det bättre att välja en PTFE belagd dispenseringsnål. Beroende på den utvändiga beläggningen som förhindrar att lösningsmedlet genom ytspänning förflyttar sig till underkant på nålen och hänger kvar, detta förbättrar doseringsnoggrannhet och repeterbarhet.

Tunnflytande cyanoakrylat (snabblimmer) behöver speciella PTFE fodrade nålar beroende på deras snabbhärdande natur.

Titta på denna video för att lära mer om att välja den rätta doseringsnålen, inklusive chamfered tips (fasade nålar) för lågviskösa monteringsvätskor.

När du ska dispensera Medel- till – höviskösa eller tjocka vätskor

SmothFlow tapered tips (koniska plastnålar) är generellt den bästa typen att använda när man ska dosera högviskösa vätskor. Det beror på att de förbättrar flödet, vilket hjälper dig att dosera ett större antal av precisa, och repeterbara mängder på kortast tid.

Koniska nålar tillåter att man minskar trycket från sin pneumatiska doseringsutrustning.

Du kan minska från 6 bar vid användande av en general purpose tip (metallnål) till 2 bar vid användande av den koniska plastnålen. Detta är mycket viktigt när man doserar vätskor med mycket fyllmedel, då högt tryck riskerar att fyllda vätskor separerar i sprutan.

Användande av konisk plastnål vid dosering av tjocka vätskor hjälper operatören att applicera snabbare än med en vanlig stålnål. Vilket hjälper till att förbättra bilden och produktiviteten i din dispenserings applikation.

Nordson EFD koniska plastnålar har även UV blockare i plasten som förhindrar att UV härdande material härdar i nålen

Titta på denna video för att lära dig mera om de bästa nålarna för medel till högviskösa material.

När något går fel

Det är viktigt att notera att inte alla dispenseringsnålar håller likvärdig kvalitet.

Även om ett företags dispenseringsnålar ser identiska ut gentemot ett annat företags dispenseringsnålar, så förvissa dig om att företaget du köper ifrån har en noggrann process för kvalitetskontroll, för att säkerställa att det inte finns något gjutskägg eller spånor som kan påverka noggrannheten i vätskedoseringen eller kontaminera ditt material.

Tänk även efter ifall dina doseringskomponenter, inklusive dispenseringsnål, spruta, kolv och bakstycke (luftkoppling) är tillverkade för att jobba ihop, för att ge den mest noggranna och repeterbara mängd av din vätska med minimalt spill. Detta kan adderas upp till en bra besparing över tid.

Rätt dispenseringkomponenter är fria från gjutskägg och spånor.
De är också certifierade för industriellt bruk.

Varje nålhus är designad för att förhindra luftfickor som kan ge upphov till efterdropp, dregling och spill.

Ifall du har frågor om hur man förbättrar sin dispenseringsprocess, tveka då inte att skicka ett mail till info@galindberg.se

 

Tillämpning: Silikonisering av Nålar – Minska Friktionen mellan Nål och Hud

silikonisering av nålar

Injektionsnålar kan ofta ha en hög friktion som resultat av dess tillverkningsprocess.

För att minska friktionen mellan nål och hud kan en silikon användas för att belägga nålspetsen och på så vis smörja den. Detta kallas för silikonisering.

Med ett mycket tunt lager silikon på nålspetsen minskar friktionen avsevärt, vilket gör att patienten slipper obehag.

Injektionsnålar är utformade för att kunna penetrera hud med så lite kraft som möjligt, men metallens yta ger friktion som försvårar, både vid själva sticket (penetration force) och då nålen ska dras genom huden (drag force).

Denna friktion leder till att mer kraft behöver användas och nålsticket ger större skador i huden där den förs in och även obehag för patienten.

Vilka typer av silikoner används till silikonisering?

Det finns flera olika typer av silikonprodukter som kan användas för silikonisering:

 • En silikonolja, dvs en icke-härdande silikon (PDMS). Kan ha varierande viskositet (längd på silikonpolymererna) och därför ge olika effekter.
 • En silikonolja kan också vara dispergerad i lösningsmedel för att på så sätt få en vanligtvis högviskös silikon att bli hanterbar.
 • Ibland används även härdande silikoner. Dessa har vanligtvis aminogrupper inbyggd i sin struktur som tvärbinder silikonpolymererna till varandra och på så sätt få ett mer hållbart resultat eftersom silikonen inte lika gärna skavs loss. Det går också att använda en härdande silikonelastomer med lågfriktionsegenskaper.

Förutom att ge så bra friktionsminskning som möjligt kan det också vara viktigt att ”smörjningen” behåller sin vidhäftning mot nålen.

En suturnål till exempel, behöver bibehålla komforten under flera stick genom huden medan andra nålar är gjorda för engångsanvändning.

Även en vanlig blodprovsnål kan behöva flera försök för att pricka rätt.

I en studie gjord av Nusil (Needle Coatings to Relieve Penetration and Drag Forces of Needles, 2012), testades friktionen vid flera nålstick i följd.

Resultaten från studien visade att alla typer av silikonisering ger en förbättring jämfört med en obehandlad nålspets.

Den produkt som klarade av flest stick utan försämring av silikonets effekt var en icke-härdande silikondispersion med mycket hög molekylvikt.

Denna produkt jämfördes med härdande silikoner av olika slag.

Anledningen tros vara att de långa polymerkedjorna trasslar in sig i varandra runt nålspetsen och hålls kvar med hjälp av intermolekylära krafter.

Då silikonen kommer att komma i kontakt med patienten och faktiskt implanteras under en kort stund, är ett annat viktigt krav att silikonen är medicinskt godkänd för detta ändamål.

ISO-10993 för korttidsimplantering är ett lämpligt krav att utgå ifrån.

Produkter att överväga:

Bäst i test: Nusil MED-4162 (dispergerad silikonolja med hög molekylvikt)

Härdande: MED10-6670, Nusil MED-4159, Nusil MED10-4161

Icke-härdande silikonolja: Nusil MED-361

Applicering av silikonen

Vid silikonisering av nålar används ofta en silikonolja som späds till rätt viskositet för en doppningsprocess.

Då lösningsmedel lätt evaporerar är det viktigt att kontinuerligt mäta viskositeten som doppningsbadet har och vid behov späda så det håller sig inom önskat viskositetsfönster, då detta direkt påverkar silikonbeläggningens tjocklek.

aplicering av silikon

Den senaste, och lite mer sofistikerade, metoden för silikonisering av nålar innebär att man istället använder en liten jettingventil baserad på piezo-teknologi för att applicera önskad mängd silikonlösning på nålen.

Nålen förs in i en speciell beläggningskammare, där silikonen doseras ut samtidigt som en luftpuls får silikonen att dimma sig och på det sättet belägga nålen i mycket tunna skikt runt nålen.

Mängden silikonolja kan styras helt beroende på vad som krävs. Eventuellt överskott sugs bort från kammaren i kontrollerad form.

Silikonen ligger med detta system helt kapslad innan den skickas in till beläggningskammaren, och därmed finns ingen risk för avdunstning av lösningsmedlet vilket innebär att behovet av viskositetskontroll minskar.

En annan intressant fördel är att jettingsystemet även klarar att belägga mycket tunna skikt med mera högvisköst material, vilket ofta medför att man inte behöver späda silikonoljan så mycket och därmed förbrukas betydligt mindre mängd lösningsmedel i sin process.

Nusil Lubrication flyer.

Exempelvis har Nordson EFD utvecklat ett bra system inom detta område. Kolla in den här videon här nedan.

Kontakta gärna oss om ni har några frågor så hjälper vi er.

 

Limma silikon – Så får du bäst resultat

limma silikon - bäst resultat

Silikon kan vara svårt att limma, framför allt på grund av dess låga ytenergi och höga elasticitet. Men det är helt klart möjligt!

Limma silikon med silikonlim

Silikon limmas bäst med silikonlim. Vilket silikonlim som passar bäst beror på vilken typ av silikon det är som ska limmas.

Om du inte redan vet vilken typ av silikon din detalj består utav så brukar det oftast gå att hitta i det tekniska databladet för produkten.

Titta efter benämningar som additionshärdande, platinahärdande eller kondensationshärdande, fukthärdande.

Två typer av silikonlim som fungerar

 1. Ett fukthärdande, 1-komponents silikonlim går att använda i de flesta fall.

  Nackdelen kan vara att härdningen tar lång tid.Fördelen med dessa typer av lim är att de är enkla att dispensera (inget blandningssteg).

 2. Ett 2-komponents silikonlim som härdar med hjälp av en platina-katalysator (så kallade additionshärdande silikoner) är känsliga för inhibering, eller ”gifter”. Bland dessa potentiella gifter finns tenn (Sn) som är den vanligaste katalysatorn i ett kondensationshärdande system. Alltså – används ett 2-komponent silikonlim på en kondensationshärdad silikon kan det hända att limmet inte härdar.

  Använd därför i första hand denna typ av silikonlim till additionshärdade silikondetaljer. Fördelar med att använda ett 2-komponentslim är att det är lättare att kontrollera härdhastigheten genom att variera temperaturen – och att det går betydligt snabbare att härda, jämfört med fukthärdande silikonlim.

Limma silikon med snabblim

Förutom silikonlim så finns det även möjlighet att limma silikon med cyanoakrylat (snabblim).

För att få bästa möjliga resultat så behövs först en primer appliceras på ytan (till exempel Permabond POP). Sedan appliceras ett flexibelt cyanoakrylatlim.

Denna metod passar bäst till mindre detaljer som inte ska användas i så extrema miljöer.

Kontakta gärna oss om du behöver hjälp att välja lim.

Hydrauloljor & Varnish – en tickande bomb

hydrauloljor-varnish

Moderna hydrauloljor har bristande egenskaper som gör dem till ”en tickande bomb”. Det menar vår smörjmedelstekniker Mats Svensson.

Det har skett en förändring av hydrauloljor på senare tid som utgör en stor risk för användarna.

Det som har hänt är att raffinaderierna har uppgraderat basoljor generellt till bättre kvaliteter. Det är av basoljor man tillverkar hydraulolja.

Basoljorna kan delas in i fyra huvudgrupper. Grupp I med lägst kvalitet och grupp IV med högst.

Ju högre kvalité, desto bättre egenskaper för smörjmedel generellt, t ex temperaturegenskaper, oxidation osv. Den lägre kvaliteten har fler oönskade ämnen för smörjmedel, bland annat aromater.

Aromaterna ser dock till att smutsen löser in i oljan och förhindrar att föroreningar sätter sig fast i hydraulsystemet. Föroreningarna i sin tur kan bilda varnich och sätta sig på ventiler etc. I de moderna oljorna med lägre kvalité har man minskat aromaterna. Oljorna är därmed renare.

Det är bra med högre kvalité på basoljor, då utvecklingen på moderna hydraulsystemen har högre tryck och mindre tankar. Oljan får vila mindre där – och det blir därför hårdare press på oljan.

VENTILER KÄRVAR

Det som nu börjar uppmärksammas på flera stora företag är att man börjar få större problem än tidigare med varnish i systemen.

Varnish är en hård beläggning som bland annat kan få ventilerna att kärva. Ett annat problem är sludge. Som är klibbiga avlagringar som även kan få ventilerna att kärva eller sätta igen och täppa till rör så att oljan inte kommer fram dit den ska.

varnisch-sludge-olja

Ventilerna kan vara mer eller mindre kritiska för verksamheten. Mats Svensson (som är vår Smörjmedelstekniker) var till exempel på ett stort kopparsmältverk i Sverige, där en stor degel som häller ut den smälta metallen inte stannade i tid på grund av kärvande riktningsventiler.

Det orsakade kostsamma ventilbyten och innebar en stor säkerhetsrisk. Problemen började efter att företaget bytt till en annan hydraulolja.

Ett annat företag som besöktes, som valsar fram extremt stora stålrullar, upptäckte avlagringarna när de, av andra skäl, skruvade av ett rör.

De undrade varför det hade byggts på så mycket avlagringar just i det röret. De kunde då börja jobba proaktivt, så det inte hände någon olycka.

Men om de inte hade upptäckt avlagringarna i tid, och ventilerna i de hydrauliska lyftanordningarna hade fastnat, då hade flera ton tunga rullarna kunnat tappas på fel ställe.

Mats Svensson stötte på problemet med varnish och sludge första gången 2012.

Problemet har också uppmärksammats i olika forum, som exempelvis SSG, som är en sammanslutning för pappersindustrin.

Problemet var temat på SSG Hydraulikdagar, hösten 2016 samt på en industriträff på SSAB i Borlänge våren 2016.

”Men jag tror att det fortfarande finns många företag som inte riktigt är medvetna om problemet, för man ser ju inte hydrauloljan utifrån”, säger Mats.

Oljans additiv

Den andra delen av problematiken gäller additiven. Additiven tillsätter man basoljan med, för att den ska fungera som den ska.

Additiven ger (bland annat) bättre slitageskydd och rostskydd. En av oljans egenskaper är att den ska leda ström, för att minska statiska urladdningar i systemet. Oljan fyller alltså samma funktion som jordning.

Mats har upptäckt att i de fall där tillverkare har bytt ut additiven mot zinkfria additiv, har man ibland glömt att kompensera för oljans ledningsförmåga.

Det blir då gnistor som ger upphov till smutspartiklar och kan dessutom bränna hål på filter. Det är ett problem som jag har stött på hos företag, fortsätter Mats.

Så det är två helt olika problem. Men de hänger ihop. Detta pågår just nu hos ganska många företag i Sverige.

Mats Svensson tror att många oljebolag inte har gjort en balanserad formulering. Det vill säga, man inte har kompenserat formuleringen för den högre kvaliteten på basoljan, utan kört på med samma additiv som tidigare.

Mats tror att det är detta, i kombination med att man har bytt ut zinken och dessutom gör likhetstecken mellan zink och asklösa tillsatser, som orsakar problemen. Jag vet att det finns mycket hög kompetens om detta inom oljebolag. Men i vissa stora företag verkar det inte som vänsterhanden kommunicerar med högerhanden.

varnish hydraulolja

VARNISH & SLUDGE ÄR ETT STORT PROBLEM

Vissa företag som har problem med varnish och sludge försöker nu hitta gamla oljor och med zinkadditiv. Så löser de problemen. Men det är sämre ur miljö- och effektivitetshänseende. Andra kunder säger: ”Så här är det nu. Vi får acceptera problemen tills oljebolagen har löst problemen”.

ExxonMobil har tagit fram en hydraulolja som löser problemet, då den har hög konduktivitet trots att den är zinkfri.

ExxonMobil började redan 2009 varna för att varnish och sludge var ett kommande problem. De är det enda oljebolaget som har arbetat proaktivt. De andra oljebolagen börjar komma ikapp nu.

”Vi måste försöka komma bort från att företag byter tillbaka till en gammaldags hydraulolja.”

– Min poäng är att problemet är stort och kostar företagen massa pengar. Vi måste försöka komma bort från att kunder byter tillbaka till en gammaldags hydraulolja. Men prispressen på hydrauloljor idag är stor. Jag är övertygad om att det är roten till att utvecklingen hålls tillbaka, säger Mats.

Vad som orsakar varnish- och sludgeproblematiken är att smörjoljan inte har en balanserad formulering. Men det är inte bara oljans fel utan hydrauliktillverkarna har också ett tungt ansvar som bör sätta högre krav.

Likaså inköparna på företagen, som ofta väljer olja enbart utifrån prislappen.

Kontakta gärna vår Smörjmedelstekniker Mats Svensson om du har några frågor eller behöver hjälpa att välja rätt olja för just dina behov.

Smörjmedel för svåra förhållanden

 

smörjmedel möter dagens utmaningar

Gruvindustrin är en av de mest grundläggande beståndsdelarna i industrilandskapet, och en av de mest utmanande när vi talar om smörjmedel.

Tungt lastade maskiner måste arbeta i varierande driftstemperaturer. Ofta i avlägsna och krävande miljöer. Gruvföretagen letar ständigt efter nya sätt att maximera prestandan och sänka kostnaderna.

Mobil industriell utrustning och maskiner. T.ex. grävmaskiner, dumprar och lastare, för att ge några exempel, är vid gruvans frontlinje, och spelar en viktig roll vid utvinning och transport av mineraler, sten och kol.

Tillgängligheten och funktionen hos dessa maskiner har en direkt koppling till den övergripande produktiviteten och lönsamheten för en gruva. Därför kan operatörerna få en konkurrensfördel genom att välja högeffektiva smörjmedel.

Olja och smörjmedels funktion

Oljor för tunga dieselmotorer, hydrauloljor och smörjfetter arbetar tillsammans för att göra det möjligt för mobila maskiner i gruvor att fungera effektivt.

Medan den primära funktionen för ett smörjmedel är att skydda utrustning, minska oplanerade driftstopp och förlänga intervallerna för tömning av olja.

Framsteg inom smörjmedelsteknik innebär att gruvföretag kan välja oljor och fetter med enastående skydd. Men även andra potentiella fördelar som förbättrad bränsleekonomi etc.

Hur man uppnår en bergsäker produktivitet

För att maximera maskinernas produktivitet och minska kostnaderna, bör operatörerna införa ett program för övervakning av oljor och utrustning samtidigt som man använder smörjmedel av hög kvalitet.

Som en del av ett rutinmässigt underhåll, bör smörjmedlets ”hälsa” och själva applikationen kontrolleras regelbundet. Vi rekommenderar att underhållspersonal utför kvartalsvisa oljeanalyser och årliga kontroller av systemet.

Oljeanalysen bör omfatta en mätning av oljans viskositet, vattenhalt, antal partiklar och mängden slitagemetaller för att avgöra hur väl systemet fungerar.

Att övervaka förändringar i mätvärdena i oljeanalysen över tid, även känt som ”trendning”, är nödvändigt för att bedöma tillståndet för ett smörjmedel.

Genom trenddata i oljeanalys är det möjligt att proaktivt åtgärda oönskade tillstånd innan de blir problem.

För underhållspersonal som vill ha ett effektivt oljeanalysprogram, finns ExxonMobils egenutvecklade oljeanalysprogram Mobil Serv. Oljeanalysen Signum ger tekniker omedelbar åtkomst och direkt kontroll över provtagningsprogram för smörjmedel.

Med några enkla knapptryckningar kan användarna hantera sina oljeanalysbehov och ge dem möjlighet att:

 • Uppdatera registreringar av utrustning och välja alternativa analyser baserad på deras utrustning eller underhållsbehov
 • Spåra status på prover i laboratoriet
 • Rikta åtgärder baserade på analysresultat
 • Dela kritiska resultat med kollegor i en säker, lösenordsskyddad miljö.

Genom att kombinera användningen av högklassiga smörjmedel med ett effektivt analysprogram för olja och utrustning, kan gruvdriftsoperatörerna se till att uppnå konkurrensfördelar i sin verksamhet.

Vilket bidrar till att maximera produktiviteten och minska den potentiella bränsleförbrukningen i gruvmaskiner och utrustning.

Dessutom kan även hälso- och säkerhetsfördelar uppnås. Genom att minska planerat och oplanerat underhåll, eliminerar du de tillhörande säkerhetsrisker som tekniker utsätts för när de utför arbetet.

Här hittar du smörjmedel för tunga fordon

Brandklassade lim och ingjutningsmaterial för tåg enligt EN 45545-2

När det gäller säkerhet för spårbunden trafik som tåg, spårvagn och tunnelbana är brandsäkerheten av yttersta vikt.

brandklassat-lim-EN-45545-2

Du hittar en broschyr med produkter som möter denna standard längst ned på den här sidan.

Den relativt nya europeiska standarden EN 45545-2 ställer krav på material som tex lim eller ingjutningsprodukter till komponenter som används i tåg.

Lim och pottingmaterial delas av EN 45545-2 in i olika grupper med specifika kravställningar kopplade till olika provningsmetoder.

Det är upp till användaren att ta reda på vilka krav som ställs på sin tillämpning.

Testrapporten för ett lim eller ett ingjutningsmaterial talar om enligt vilka test som produkten är godkänd.

Hur väljer man material?

 • Bestäm först vilka produktkrav (R1-R26) som gäller
 • Bestäm sen faronivå (HL1-HL3)
 • Leta därefter efter ett lämpligt material som uppfyller klassificeringarna ovan OCH det tekniska kraven för applikationen. (I detta skede hjälper vi gärna till)

Produktkraven som behöver uppfyllas för godkännande beror på vad produkten används till, var i tåget installationen är samt hur tåget ska användas.

Här ges några exempel på produktkrav (Recuirements):

 • R1 Krav för horisontell/vertikal interiör som tak och väggar, fönster ramar eller skärmar
 • R22/23 Krav för induktansspolar, spolar och kontakter Inre/Yttre
 • R24/25 Krav för kretskort
 • R26 Mindre elektronik

Vagnarna är klassade utifrån risknivå (Hazard Level – HL); HL1, HL2 eller HL3. Klassningen beror på hur många kilometer vagnen är i tunnlar samt om det är automatiskt, tvåvånings eller om sovvagnar finns ombord.

HL3 likt tunnelgående sovvagnar representerar den högsta faroklassen och HL1 likt spårvagn den lägsta.

Det finns en rad Test för att mäta hur en produkt står sig jämfört med produktkraven Rxx ovan. Här ges några exempel på test.

 • TO1 Oxygen Index
 • T10.03 Flue gas density
 • T12 Smoke toxicity

Gränserna för vad som är tillåtna max eller minvärden för dessa bestäms av kombinationen HL-nivå och Recuirement/Produktkrav Rxx.

Nu börjar det komma godkända lim, tätningsmedel för att sammanfoga och täta material samt produkter för att gjuta in och skydda elektronik som ska användas i tåg.

Dessa produkter är testade och godkända enligt EN 45545-2. Om du vet vilka produktkrav du har på din applikation kontakta oss så hjälper vi dig gärna med att hitta en produkt som uppfyller dessa.

Vi har en lista med produkter med godkännande enligt EN 45545-2 som du kan ladda ner i slutet av denna bloggpost och en mer omfattande allmän översikt över produkter för användning i tåg.

Ovan beskrivning har gjorts för att på ett enklare, överskådligare sätt beskriva denna nya standard i korthet.

Beskrivningen är inte en komplett och vi friskriver oss för eventuella feltolkningar. Vi råder alltid att konsultera Standarden i sig till fullo.

Behöver du hjälp med någonting, kontakta oss här.

Ladda gärna ner vår broschyr här nedan med certifierade produkter (enligt standarden EN 45545-2) för tåg, tunnelbana och annan spårbunden trafik.

 

 

Limma ”feta plaster” (Polyeten och Polypropylen) – Det här behöver du tänka på

Limma feta plaster-polyeten och polypropylen

Feta plaster, som till exempel polypropen (PP) och polyeten (PE) är svåra material att limma. Polyolefiner kallas ibland för ”feta plaster” och har väldigt låg ytspänning.

För att limma ett material bör materialets ytspänning vara högre än det för limmet som ska användas. Annars blir det en effekt som kan liknas vid en vattendroppe på en vaxad bil. D.v.s. du får ingen vätning av limmet på materialet.

Alla flytande material (i detta fall lim) strävar efter att ha så låg energi som möjligt, och i vätskors fall är det i formen av runda droppar.
Ytan måste alltså erbjuda en ännu bättre lösning för limmet.

Lim och ytspänning
Figur 1. Vänster: limmet har högre ytspänning än ytan – ingen vätning. Höger: Limmet har lägre ytspänning än ytan – spontan vätning.

Förutom ytspänningen i sig så måste också limmet hinna väta ytan innan det härdar eller blir för trögflytande.

Om inte dessa två krav uppfylls så är det svårt att uppnå bra vidhäftning och en hållbar limfog.

I princip finns två vägar att gå. Antingen höjer du, på ett eller annat sätt, ytspänningen på materialet (den feta plasten) så att ett lim fungerar eller så använder du ett lim med lägre ytspänning än materialet.

Alternativ 1 – Utför en förbehandling

1) Använd en primer anpassad för polyolefiner (feta plaster) innan limning. Till exempel Permabond Polyolefin Primer (POP) följt av ett cyanoakrylatlim (snabblim). En primer kan ha många funktioner, varav en är att fungera som en kopplingslänk mellan yta och lim och förbättra vätningen.

2) Plasmabehandling av materialet innan limning för att höja dess ytspänning.

3) Flambehandling eller Etsning för att höja ytspänningen på materialet.
Dessa metoder kan även vara värda att testa vid problem vid limning av andra svårlimmade material, så som silikon eller Teflon.

Alternativ 2 – Använda ett lim som kan limma polyolefiner utan förbehandling

Idag finns det ett fåtal limmer som klarar av att limma feta plaster utan förbehandling:

1) Använda en 2-komponents MetylMetAkrylat (akryllim) som är speciellt framtaget för att limma feta plaster.
Exempel på akryllim hittar ni här.

2) Använda ett smältlim som är speciellt framtaget för att limma polyetenplast. Exempel på smältlim som fungerar bra.

Att tänka på vid limning:

Vid all typ av limning är det av yttersta vikt att ha rena ytor innan limning.

Det bästa är då att använda ett rengöringsmedel som inte lämnar några rester som kan störa limningen.

Helst ska ett rengöringsmedel som används vara ett som i branschen ofta kallas Supercleaner likt 3M Cleaner Spray, som tar bort smuts, olja, fett mm – utan att det lämnar någonting efter sig.

Iso-propanol (IPA) som 3M VHB Rengöring är oftast ett mycket bra val av rengöringsmedel med bra förhållande mellan rengöring och arbetsmiljö. Finns som våtservetter, trasor och ren vätska.

Det är också, ur produktionstekniska aspekter, viktigt att tidigt i en limprocess se på hela limprocessen. Med allt från förpackningsstorlekar, doseringssystem för de olika limmerna, eventuella krav på mixning av exempelvis 2K lim, totalekonomi, hälsa & miljö mm.

För att få hjälp med detta, kontakta gärna ansvarig säljare för just ditt område.

3 sätt att undvika luftbubblor vid ompackning till sprutor

undvika luftbubblor vid ompackning till sprutor

Få bort luftbubblor i sprutan så ökar precision och repeterbarhet av doserad mängd vätska av t ex lim, smörjfett eller silikon.

Ifall man ser tendenser till att vätskan sipprar ut, ger efterdropp eller att en liten droppe av material bildas i dispenseringsnålens mynning och alla dina doseringsparametrar på doseringsutrustningen är korrekt inställda. Då är detta troligen beroende på innesluten luft (luftbubblor).

För att förhindra att luft påverkar repeterbarheten av doserad mängd från sprutor, så kan man få bort innesluten luft (undvika luftbubblor) enligt följande tre sätt:

1. För låg till mellanviskösa vätskor – håll sprutan i en vinkel

Ifall man fyller upp en spruta med en låg till mellanviskös vätska, så håll sprutan i en vinklad position för att förhindra att luftbubblor bildas.

Fyll sprutan till max 2/3 delar, oavsett vätskans viskositet.

Säkerställ även att du använder en kolv som hjälper till att hålla luft borta från vätskan under doseringen.

Ett annat bra tips: Fyll upp sprutan till 2/3 delar och sätt i en kolv. Håll sprutan upp och ned (fäste för doseringsnålen uppåt) och tryck/knacka lite på sprutan.

Luftbubblorna kommer då att förflytta sig till toppen. Därefter, ta bort locket där nålen ska sitta och tryck sakta på kolven i sprutan långsamt uppåt för att bli av med luftbubblorna.

2. För medium till högviskösa vätskor – använd en centrifug

När tjocka (högviskösa) vätskor innehåller luft, så kommer bubblorna komprimeras och expandera efter varje doseringscykel.

Det slutar med att material tränger ut ur doseringsnålen efter varje dosering, vilket leder till att doseringsmängden varierar.

Bästa sättet att lösa detta är att använda en centrifug för att ta bort inneslutande luft (luftbubblor) redan innan man ansluter sprutan och börjar att dosera.

3. Lagra sprutor med material i en stående position (med lock för nålfästet nedåt)

Lagring på detta sätt (under natten) ger luftfickor möjlighet att vandra upp till toppen.

För en del vätskor kan man behöva trycka ihop lite (med tumme och pekfinger) precis där kolven sitter i sprutan, samtidigt som man trycker kolven i sprutan nedåt med t ex en penna. På detta sätt tillåter man att eventuella luftbubblor kan smita ut mellan kolven och sprutans innervägg.

Ett annat tips: För fyllda sprutor är inte alltid matchade med den bästa kolven för din applikation. Detta kan ge variationer i doseringsmängd.

Optimum Smoth Flow kolvar till exempel, finns i en mängd olika utföranden för att optimera varje typ av doseringsprocess.
Säkerställ att kolven i sprutan är den rätta typen för just din applikation.

Till sist bör man tänka på att luftslangen från dispenseringsutrustningen och sprutan inte ska vara längre än 160 cm. Så att doseringsutrustningen kan evakuera luften på ett bra sätt efter varje doseringscykel.

Sammanfattning

Det här är några olika sätt som du kan använda dig av för att undvika att luftbubblor bildas när du packar om till sprutor.

Notera att det är finns olika sätta att användas sig av beroende på viskositeten på just din vätska.


Kontakta oss
så hjälper vi dig undvika dessa problem.

Smörjfett för elmotorer – Så väljer Du rätt

smörjfett för elmotorer

Smörjfett används ofta för smörjning av elektriska motorlager på grund av att det är enkelt att applicera och sina unika egenskaper.

En elmotor är en viktig del av utrustningen i dagens moderna tillverkningsprocesser – den finns i nästan varje typ av verksamhet inom en rad olika branscher från järn och stål till pappersmassa och papper.

De primära funktionerna hos ett elektriskt motorlagerfett är att:

 • Minska friktion och slitage
 • Skydda lager mot korrosion
 • Använd som tätning för att förhindra föroreningar

När företag har en stark press på sig att sänka kostnaderna och öka produktiviteten, så ökar också vikten av skötsel och underhåll av sådan utrustning. I underhållet ingår att välja rätt fettsmörjning.

I elmotorer beror mer än 90 procent av lagerhaverierna på översmörjning som gör att tätningar brister, vilket gör att fett kan passera lagret och gå rakt in i elmotorns viktigaste delar.

Fastställ rätt mängd smörjfett

Att fastställa rätt mängd smörjfett för elektriska motorlager är ett av de viktigaste stegen i initial smörjning och i smörjning av lager.

För lite mängd fett kan leda till lagerfel på grund av brist på smörjning.
Å andra sidan kan översmörjning också leda till lagerfel och orsaka problem på grund av migrering av smörjmedlet in i lindningarna.

En av dess två metoder här nedan används ofta för bestämning av den mängd fett som ska adderas i ett lager:

 1. 1/2 till 2/3 av de lediga utrymmet i lagret – när arbetshastigheten är mindre än 50% av lagrets begränsningshastighet.
  1/3 till 1/2 av de lediga utrymmet – när hastigheten är mer än 50% av lagrets begränsningshastighet.
 2. En annan metod för bestämning av lämplig mängd fett för att fylla lagret bestäms av följande ekvation. Detta är en enkel metod för att beräkna den mängd fett som behövs för en standardapplikation.rätt mängd smörjfett

En annan vanlig orsak till att elmotorer havererar är förskjutningar. Det finns många metoder för att rikta in komponenter, men det viktigaste är att rikta in mot snäva toleranser.

Genom att välja rätt fett, kan företag minska sina årliga driftskostnader avsevärt, förbättra lagrens prestanda, öka skyddet för elmotorn och få en lång livslängd och öka sin totala produktivitet.

Att välja rätt smörjfett

Fett är ett halvfast smörjmedel som består av en basolja, förtjockningsmedel och tillsatser, och används ofta som lagersmörjmedel i elmotorer eftersom det är lätt att använda och har speciella egenskaper.

Rätt fett kan minska friktion och förebygga dagligt slitage och även skydda mot korrosion och fungerar som en tätning för att hålla ute damm, smuts, avfall och andra föroreningar i atmosfären.

Att välja korrekt viskositet på fett är den viktigaste faktorn som påverkar elmotorns lagersmörjning.

När lämplig viskositet och typ av fett har valts, är nästa svårighet att säkerställa rätt nivå av smörjmedelsutsöndring för att få en problemfri fettsmörjning.

Varje faktor som påverkar ett fetts förmåga att tillhandahålla smörjolja till en applikation på ett kontrollerat sätt kommer att inverka negativt på fettets förmåga att ge effektiv smörjning.

Detta kan i sin tur leda till smörjningsproblem som kan bli kostsamma.

När man väljer ett fett för att skydda elektriska motorlager, bör du som operatörer välja ett smörjmedel som ger följande prestandafördelar:

Prestanda vid hög temperatur och låg oljeutsöndring: Kullager i elmotorer, särskilt det yttre lagret, arbetar ofta vid högre temperaturer än annan utrustning. Det är därför prestanda vid hög temperatur och låg oljeutsöndring är så viktigt. Även en helt sluten, fläktkyld motor kan köras stabilt på vid 95°C.

Korrosionsskydd: Elmotorer är ”våta” som undantag, men inte i design och genom att ofta köra på höga temperaturer, kan vatten förångas snabbare och lagren kan utsättas för korrosion. Om användningen av motorn är oregelbunden kan ett fett som ger korrosionsskydd vara till nytta för att skydda mot kondens när lagren kyls ner i en fuktig atmosfär.

Prestanda vid låg temperatur: Ett fett utformat för låga temperaturer kan vara fördelaktigt vid uppstart av elmotorer som är utsatta för vinterförhållanden eftersom ett trögt vridmoment kan skada tätningar.

Den basolja som används i elektriska smörjfett kan vara mineralbaserad eller syntetisk och majoriteten av mineraloljor ger tillräckligt skydd för de flesta elektriska motorlagerapplikationer.

Däremot kan mer avancerade syntetiska basoljor behövas när motorerna utsätts för extrema temperaturer eller där längre smörjningsintervaller önskas.

Förtjockningsmedlet i den syntetiska oljan fungerar som bärare och hindrar den från att läcka ut från applikationen.

Vissa vanliga förtjockningsmedel inkluderar metalltvål som kan består av kalcium, litium, natrium, aluminium eller barium och komplex metalltvål, såsom litium-komplex.

Ett förtjockningsmedel som används allt oftare för att skydda elektriska motorlager är polyurea och detta är en mycket viktig del i Mobil Polyrex™ EM-serien.

I den här videon får du hjälp med att välja rätt smörjfett för elektriska motorer.

Kontakta oss så hjälper vi dig att välja rätt smörjfett.

5 snabbhärdande medicinklassade lim

snabbhärdande-medicinklassade-lim

Medicinklassade lim är vanligt förekommande i konstruktion och produktion av medicintekniska komponenter.

Limmet gör det möjligt att kombinera olika material och på ett effektivt och ekonomiskt sätt foga samman dem.

Lösningsmedelslim är fortfarande vanligt i stora delar av världen men allt fler länder och medicintekniska företag tar ansvar för vår miljö och arbetsmiljö och frångår dessa.

De lim som används till medicinteknik är biokompatibla enligt den äldre standarden USP IV eller den nya ISO 10993.

Vid produktion av volymprodukter för medicinindustrin ställs krav på hög produktionstakt. Då behövs lim med kort härdtid.

Nedan listar vi de vanligaste snabbhärdande limtyperna med godkännande för ”medical devices”.

1. Ljushärdande- eller UV-härdande akryllim

Ljushärdande akryllim är den snabbast härdande limtypen. Den kan härdas på under sekunden i gynnsamma fall och börjar inte härda förrän det belyses med rätt typ av ljus vilket är en fördel.

Dessa typer av lim klarar av att limma och kombinera olika materialtyper som plast, metall och glas.

De utgör den största och mest universella limgruppen i vilken allt från lättflytande till gelformiga lim samt från mjuka och flexibla till hårda och styva lim finns. Kräver speciell (UV-)lampa för härdningen.

2. Värmehärdande epoxilim

Kan ibland härdas på några få sekunder vid t ex 150C. Dessa lim är mest lämpliga för metaller och härdplaster men kan även limma andra plastmaterial och glas.

Epoxilim tål höga temperaturer och är dessutom väldigt kemikalietåliga lim.

Inom medicinsk industri har epoxi-lim också fördelen att de tål flest sorters sterilisering och flest upprepade steriliseringscykler jämfört med andra typer av lim.

Produkterna inom denna kategori är ofta en-komponentslim och är därmed enkla att dosera till en rimlig kostnad.

3. UV-härdande epoxilim

UV-härdande epoxilim är generellt långsammare än den akrylbaserade motsvarigheten och härdas normalt på några få minuter men snabbare varianter som härdar på ett antal sekunder förekommer.

UV-härdande epoxilim behöver alltid efterhärda i rumstemperatur i 24 timmar innan de uppnår sina slutliga egenskaper. Denna process kan skyndas på med värme.

Limtypen kräver speciella UV-lampor att härdas med. Limtypen är mer kemikalieresistent och temperaturtålig än akrylbaserade ljushärdande lim.

4. Cyanoakrylatlim (snabblim)

Cyanoakrylatlim fixerar på några sekunder. Limtypen är vanlig att använda för små plastdetaljer men kan även ge bra resultat på metall. Undvik dock att limma glas.

Vanligtvis härdar cyanoakrylat i rumstemperatur men det finns också varianter som härdar med hjälp av ljus eller värme.

Härdhastigheten är beroende av luftfuktighet i omgivningen och/eller fuktigheten på detaljerna som ska limmas.

Cyanoakrylat fungerar bäst i tunna spalter mellan de detaljer som ska limmas. De flesta är extremt lättflytande (från kapillärverkande) men det finns också mer trögflytande sorter som inte rinner iväg. Denna typ av lim är oftast endast testade för cytotoxicitet (ISO-10993-5).

5. Värmehärdande silikonlim

Silikonlimmen tillhör inte de absolut mest snabbhärdande limmen med en härdtid upp emot 15 minuter.

Silikon är väldigt flexibla och limmar ofta silikondetaljer och andra material vanliga att använda i implantat av olika slag.

Silikonlim har det överlägset största användbara temperaturområdet från -50 upp till över 200°C och behåller sin elasticitet i extrema temperaturer.

Dessa lim omfattas inte av härdplastkungörelsen och anses betydligt mer arbetsmiljövänliga. De är också av naturen biokompatibla och går att implantera längre perioder.

Summering

Alla lim inom dessa limtyper är inte biokompatibla utan det är speciella och relativt få lim som har någon form av medicinskt godkännande för biokompabilitet.

 • Se till att riktig och uppdaterad dokumentation finns tillgänglig för de lim du väljer.
 • Vilken limtyp som passar bäst för en medicinteknisk komponent avgörs av en rad funktionskrav och inte minst produktionstekniska krav.
 • Kontakta någon av våra limtekniker så kan vi hjälpa er hitta en lösning. Vi tar hänsyn till en rad aspekter:
  – Hur ska den färdiga komponenten ska användas?
  – Vad ska den tåla i form av laster, kemikalier och temperatur?
  – Grad av exponering som hudkontakt, korttidsimplantat eller långtidsimplantat?
  – Hur ska detaljen produceras utifrån årsantal och komplexitet?