Limma ”feta plaster” (Polyeten och Polypropylen) – Det här behöver du tänka på

Limma feta plaster-polyeten och polypropylen

Feta plaster, som till exempel polypropen (PP) och polyeten (PE) är svåra material att limma. Polyolefiner kallas ibland för ”feta plaster” och har väldigt låg ytspänning.

För att limma ett material bör materialets ytspänning vara högre än det för limmet som ska användas. Annars blir det en effekt som kan liknas vid en vattendroppe på en vaxad bil. D.v.s. du får ingen vätning av limmet på materialet.

Alla flytande material (i detta fall lim) strävar efter att ha så låg energi som möjligt, och i vätskors fall är det i formen av runda droppar.
Ytan måste alltså erbjuda en ännu bättre lösning för limmet.

Lim och ytspänning
Figur 1. Vänster: limmet har högre ytspänning än ytan – ingen vätning. Höger: Limmet har lägre ytspänning än ytan – spontan vätning.

Förutom ytspänningen i sig så måste också limmet hinna väta ytan innan det härdar eller blir för trögflytande.

Om inte dessa två krav uppfylls så är det svårt att uppnå bra vidhäftning och en hållbar limfog.

I princip finns två vägar att gå. Antingen höjer du, på ett eller annat sätt, ytspänningen på materialet (den feta plasten) så att ett lim fungerar eller så använder du ett lim med lägre ytspänning än materialet.

Alternativ 1 – Utför en förbehandling

1) Använd en primer anpassad för polyolefiner (feta plaster) innan limning. Till exempel Permabond Polyolefin Primer (POP) följt av ett cyanoakrylatlim (snabblim). En primer kan ha många funktioner, varav en är att fungera som en kopplingslänk mellan yta och lim och förbättra vätningen.

2) Plasmabehandling av materialet innan limning för att höja dess ytspänning.

3) Flambehandling eller Etsning för att höja ytspänningen på materialet.
Dessa metoder kan även vara värda att testa vid problem vid limning av andra svårlimmade material, så som silikon eller Teflon.

Alternativ 2 – Använda ett lim som kan limma polyolefiner utan förbehandling

Idag finns det ett fåtal limmer som klarar av att limma feta plaster utan förbehandling:

1) Använda en 2-komponents MetylMetAkrylat (akryllim) som är speciellt framtaget för att limma feta plaster.
Exempel på akryllim hittar ni här.

2) Använda ett smältlim som är speciellt framtaget för att limma polyetenplast. Exempel på smältlim som fungerar bra.

Att tänka på vid limning:

Vid all typ av limning är det av yttersta vikt att ha rena ytor innan limning.

Det bästa är då att använda ett rengöringsmedel som inte lämnar några rester som kan störa limningen.

Helst ska ett rengöringsmedel som används vara ett som i branschen ofta kallas Supercleaner likt 3M Cleaner Spray, som tar bort smuts, olja, fett mm – utan att det lämnar någonting efter sig.

Iso-propanol (IPA) som 3M VHB Rengöring är oftast ett mycket bra val av rengöringsmedel med bra förhållande mellan rengöring och arbetsmiljö. Finns som våtservetter, trasor och ren vätska.

Det är också, ur produktionstekniska aspekter, viktigt att tidigt i en limprocess se på hela limprocessen. Med allt från förpackningsstorlekar, doseringssystem för de olika limmerna, eventuella krav på mixning av exempelvis 2K lim, totalekonomi, hälsa & miljö mm.

För att få hjälp med detta, kontakta gärna ansvarig säljare för just ditt område.

3 sätt att undvika luftbubblor vid ompackning till sprutor

undvika luftbubblor vid ompackning till sprutor

Få bort luftbubblor i sprutan så ökar precision och repeterbarhet av doserad mängd vätska av t ex lim, smörjfett eller silikon.

Ifall man ser tendenser till att vätskan sipprar ut, ger efterdropp eller att en liten droppe av material bildas i dispenseringsnålens mynning och alla dina doseringsparametrar på doseringsutrustningen är korrekt inställda. Då är detta troligen beroende på innesluten luft (luftbubblor).

För att förhindra att luft påverkar repeterbarheten av doserad mängd från sprutor, så kan man få bort innesluten luft (undvika luftbubblor) enligt följande tre sätt:

1. För låg till mellanviskösa vätskor – håll sprutan i en vinkel

Ifall man fyller upp en spruta med en låg till mellanviskös vätska, så håll sprutan i en vinklad position för att förhindra att luftbubblor bildas.

Fyll sprutan till max 2/3 delar, oavsett vätskans viskositet.

Säkerställ även att du använder en kolv som hjälper till att hålla luft borta från vätskan under doseringen.

Ett annat bra tips: Fyll upp sprutan till 2/3 delar och sätt i en kolv. Håll sprutan upp och ned (fäste för doseringsnålen uppåt) och tryck/knacka lite på sprutan.

Luftbubblorna kommer då att förflytta sig till toppen. Därefter, ta bort locket där nålen ska sitta och tryck sakta på kolven i sprutan långsamt uppåt för att bli av med luftbubblorna.

2. För medium till högviskösa vätskor – använd en centrifug

När tjocka (högviskösa) vätskor innehåller luft, så kommer bubblorna komprimeras och expandera efter varje doseringscykel.

Det slutar med att material tränger ut ur doseringsnålen efter varje dosering, vilket leder till att doseringsmängden varierar.

Bästa sättet att lösa detta är att använda en centrifug för att ta bort inneslutande luft (luftbubblor) redan innan man ansluter sprutan och börjar att dosera.

3. Lagra sprutor med material i en stående position (med lock för nålfästet nedåt)

Lagring på detta sätt (under natten) ger luftfickor möjlighet att vandra upp till toppen.

För en del vätskor kan man behöva trycka ihop lite (med tumme och pekfinger) precis där kolven sitter i sprutan, samtidigt som man trycker kolven i sprutan nedåt med t ex en penna. På detta sätt tillåter man att eventuella luftbubblor kan smita ut mellan kolven och sprutans innervägg.

Ett annat tips: För fyllda sprutor är inte alltid matchade med den bästa kolven för din applikation. Detta kan ge variationer i doseringsmängd.

Optimum Smoth Flow kolvar till exempel, finns i en mängd olika utföranden för att optimera varje typ av doseringsprocess.
Säkerställ att kolven i sprutan är den rätta typen för just din applikation.

Till sist bör man tänka på att luftslangen från dispenseringsutrustningen och sprutan inte ska vara längre än 160 cm. Så att doseringsutrustningen kan evakuera luften på ett bra sätt efter varje doseringscykel.

Sammanfattning

Det här är några olika sätt som du kan använda dig av för att undvika att luftbubblor bildas när du packar om till sprutor.

Notera att det är finns olika sätta att användas sig av beroende på viskositeten på just din vätska.


Kontakta oss
så hjälper vi dig undvika dessa problem.

Smörjfett för elmotorer – Så väljer Du rätt

smörjfett för elmotorer

Smörjfett används ofta för smörjning av elektriska motorlager på grund av att det är enkelt att applicera och sina unika egenskaper.

En elmotor är en viktig del av utrustningen i dagens moderna tillverkningsprocesser – den finns i nästan varje typ av verksamhet inom en rad olika branscher från järn och stål till pappersmassa och papper.

De primära funktionerna hos ett elektriskt motorlagerfett är att:

 • Minska friktion och slitage
 • Skydda lager mot korrosion
 • Använd som tätning för att förhindra föroreningar

När företag har en stark press på sig att sänka kostnaderna och öka produktiviteten, så ökar också vikten av skötsel och underhåll av sådan utrustning. I underhållet ingår att välja rätt fettsmörjning.

I elmotorer beror mer än 90 procent av lagerhaverierna på översmörjning som gör att tätningar brister, vilket gör att fett kan passera lagret och gå rakt in i elmotorns viktigaste delar.

Fastställ rätt mängd smörjfett

Att fastställa rätt mängd smörjfett för elektriska motorlager är ett av de viktigaste stegen i initial smörjning och i smörjning av lager.

För lite mängd fett kan leda till lagerfel på grund av brist på smörjning.
Å andra sidan kan översmörjning också leda till lagerfel och orsaka problem på grund av migrering av smörjmedlet in i lindningarna.

En av dess två metoder här nedan används ofta för bestämning av den mängd fett som ska adderas i ett lager:

 1. 1/2 till 2/3 av de lediga utrymmet i lagret – när arbetshastigheten är mindre än 50% av lagrets begränsningshastighet.
  1/3 till 1/2 av de lediga utrymmet – när hastigheten är mer än 50% av lagrets begränsningshastighet.
 2. En annan metod för bestämning av lämplig mängd fett för att fylla lagret bestäms av följande ekvation. Detta är en enkel metod för att beräkna den mängd fett som behövs för en standardapplikation.rätt mängd smörjfett

En annan vanlig orsak till att elmotorer havererar är förskjutningar. Det finns många metoder för att rikta in komponenter, men det viktigaste är att rikta in mot snäva toleranser.

Genom att välja rätt fett, kan företag minska sina årliga driftskostnader avsevärt, förbättra lagrens prestanda, öka skyddet för elmotorn och få en lång livslängd och öka sin totala produktivitet.

Att välja rätt fett

Fett är ett halvfast smörjmedel som består av en basolja, förtjockningsmedel och tillsatser, och används ofta som lagersmörjmedel i elmotorer eftersom det är lätt att använda och har speciella egenskaper.

Rätt fett kan minska friktion och förebygga dagligt slitage och även skydda mot korrosion och fungerar som en tätning för att hålla ute damm, smuts, avfall och andra föroreningar i atmosfären.

Att välja korrekt viskositet på fett är den viktigaste faktorn som påverkar elmotorns lagersmörjning.

När lämplig viskositet och typ av fett har valts, är nästa svårighet att säkerställa rätt nivå av smörjmedelsutsöndring för att få en problemfri fettsmörjning.

Varje faktor som påverkar ett fetts förmåga att tillhandahålla smörjolja till en applikation på ett kontrollerat sätt kommer att inverka negativt på fettets förmåga att ge effektiv smörjning.

Detta kan i sin tur leda till smörjningsproblem som kan bli kostsamma.

När man väljer ett fett för att skydda elektriska motorlager, bör du som operatörer välja ett smörjmedel som ger följande prestandafördelar:

Prestanda vid hög temperatur och låg oljeutsöndring: Kullager i elmotorer, särskilt det yttre lagret, arbetar ofta vid högre temperaturer än annan utrustning. Det är därför prestanda vid hög temperatur och låg oljeutsöndring är så viktigt. Även en helt sluten, fläktkyld motor kan köras stabilt på vid 95°C.

Korrosionsskydd: Elmotorer är ”våta” som undantag, men inte i design och genom att ofta köra på höga temperaturer, kan vatten förångas snabbare och lagren kan utsättas för korrosion. Om användningen av motorn är oregelbunden kan ett fett som ger korrosionsskydd vara till nytta för att skydda mot kondens när lagren kyls ner i en fuktig atmosfär.

Prestanda vid låg temperatur: Ett fett utformat för låga temperaturer kan vara fördelaktigt vid uppstart av elmotorer som är utsatta för vinterförhållanden eftersom ett trögt vridmoment kan skada tätningar.

Den basolja som används i elektriska motorfetter kan vara mineralbaserad eller syntetisk och majoriteten av mineraloljor ger tillräckligt skydd för de flesta elektriska motorlagerapplikationer.

Däremot kan mer avancerade syntetiska basoljor behövas när motorerna utsätts för extrema temperaturer eller där längre smörjningsintervaller önskas.

Förtjockningsmedlet i den syntetiska oljan fungerar som bärare och hindrar den från att läcka ut från applikationen.

Vissa vanliga förtjockningsmedel inkluderar metallisk såpa som kan består av kalcium, litium, natrium, aluminium eller barium och komplex metallisk såpa, såsom litium-komplex.

Ett förtjockningsmedel som används allt oftare för att skydda elektriska motorlager är polyuri och detta är en mycket viktig del i Mobil Polyrex™ EM-serien.

I den här videon får du hjälp med att välja rätt smörjfett för elektriska motorer.

Kontakta oss så hjälper vi dig att välja rätt smörjfett.

5 snabbhärdande medicinklassade lim

snabbhärdande-medicinklassade-lim

Medicinklassade lim är vanligt förekommande i konstruktion och produktion av medicintekniska komponenter.

Limmet gör det möjligt att kombinera olika material och på ett effektivt och ekonomiskt sätt foga samman dem.

Lösningsmedelslim är fortfarande vanligt i stora delar av världen men allt fler länder och medicintekniska företag tar ansvar för vår miljö och arbetsmiljö och frångår dessa.

De lim som används till medicinteknik är biokompatibla enligt den äldre standarden USP IV eller den nya ISO 10993.

Vid produktion av volymprodukter för medicinindustrin ställs krav på hög produktionstakt. Då behövs lim med kort härdtid.

Nedan listar vi de vanligaste snabbhärdande limtyperna med godkännande för ”medical devices”.

1. Ljushärdande- eller UV-härdande akryllim

Ljushärdande akryllim är den snabbast härdande limtypen. Den kan härdas på under sekunden i gynnsamma fall och börjar inte härda förrän det belyses med rätt typ av ljus vilket är en fördel.

Dessa typer av lim klarar av att limma och kombinera olika materialtyper som plast, metall och glas.

De utgör den största och mest universella limgruppen i vilken allt från lättflytande till gelformiga lim samt från mjuka och flexibla till hårda och styva lim finns. Kräver speciell (UV-)lampa för härdningen.

2. Värmehärdande epoxilim

Kan ibland härdas på några få sekunder vid t ex 150C. Dessa lim är mest lämpliga för metaller och härdplaster men kan även limma andra plastmaterial och glas.

Epoxilim tål höga temperaturer och är dessutom väldigt kemikalietåliga lim.

Inom medicinsk industri har epoxi-lim också fördelen att de tål flest sorters sterilisering och flest upprepade steriliseringscykler jämfört med andra typer av lim.

Produkterna inom denna kategori är ofta en-komponentslim och är därmed enkla att dosera till en rimlig kostnad.

3. UV-härdande epoxilim

UV-härdande epoxilim är generellt långsammare än den akrylbaserade motsvarigheten och härdas normalt på några få minuter men snabbare varianter som härdar på ett antal sekunder förekommer.

UV-härdande epoxilim behöver alltid efterhärda i rumstemperatur i 24 timmar innan de uppnår sina slutliga egenskaper. Denna process kan skyndas på med värme.

Limtypen kräver speciella UV-lampor att härdas med. Limtypen är mer kemikalieresistent och temperaturtålig än akrylbaserade ljushärdande lim.

4. Cyanoakrylatlim (snabblim)

Cyanoakrylatlim fixerar på några sekunder. Limtypen är vanlig att använda för små plastdetaljer men kan även ge bra resultat på metall. Undvik dock att limma glas.

Vanligtvis härdar cyanoakrylat i rumstemperatur men det finns också varianter som härdar med hjälp av ljus eller värme.

Härdhastigheten är beroende av luftfuktighet i omgivningen och/eller fuktigheten på detaljerna som ska limmas.

Cyanoakrylat fungerar bäst i tunna spalter mellan de detaljer som ska limmas. De flesta är extremt lättflytande (från kapillärverkande) men det finns också mer trögflytande sorter som inte rinner iväg. Denna typ av lim är oftast endast testade för cytotoxicitet (ISO-10993-5).

5. Värmehärdande silikonlim

Silikonlimmen tillhör inte de absolut mest snabbhärdande limmen med en härdtid upp emot 15 minuter.

Silikon är väldigt flexibla och limmar ofta silikondetaljer och andra material vanliga att använda i implantat av olika slag.

Silikonlim har det överlägset största användbara temperaturområdet från -50 upp till över 200°C och behåller sin elasticitet i extrema temperaturer.

Dessa lim omfattas inte av härdplastkungörelsen och anses betydligt mer arbetsmiljövänliga. De är också av naturen biokompatibla och går att implantera längre perioder.

Summering

Alla lim inom dessa limtyper är inte biokompatibla utan det är speciella och relativt få lim som har någon form av medicinskt godkännande för biokompabilitet.

 • Se till att riktig och uppdaterad dokumentation finns tillgänglig för de lim du väljer.
 • Vilken limtyp som passar bäst för en medicinteknisk komponent avgörs av en rad funktionskrav och inte minst produktionstekniska krav.
 • Kontakta någon av våra limtekniker så kan vi hjälpa er hitta en lösning. Vi tar hänsyn till en rad aspekter:
  – Hur ska den färdiga komponenten ska användas?
  – Vad ska den tåla i form av laster, kemikalier och temperatur?
  – Grad av exponering som hudkontakt, korttidsimplantat eller långtidsimplantat?
  – Hur ska detaljen produceras utifrån årsantal och komplexitet?

PFPE smörjmedel – minskar risk för förtida lagerhaverier

Rätt val av smörjmedel minskar signifikant haverier och ökar produktivitet. PFPE smörjmedel kan ofta vara det bästa valet.

Den genomsnittliga maskinen har ca 20 smörjpunkter att underhålla.

Det innebär 20 potentiella haveripunkter som kan leda till oplanerade stillestånd och ökade totalkostnader.

I upptill 50% av alla maskinhaverier, kan anledningen spåras till olämplig lagersmörjning. Men med rätt smörjning, kan dessa haverier – tillsammans med deras totala kostnader, garanti anspråk och stillestånd till stor del undvikas.

I många fall är perflo­urerad polyeter (PFPE) det ideala långhållbara smörjmedlet för extrema miljöer som kräver antingen kemisk inertisitet eller extrema tryck- eller temperaturegenskaper.

Högpresterande PFPE smörjmedel erbjuder bredast möjliga prestanda. Även om dessa smörjmedel är dyrare initialt, är den ökade kostnaden många gånger återbetald i form av längre livslängd hos komponenter, minskade garantikostnader och ökat mervärde hos kund.

FÖRDELAR MED PFPE SMÖRJMEDEL

Bredare prestanda låter väldigt bra, men vad betyder det i form av förbättrad smörjförmåga, och hur kan det påverka (läs förhindra) förtidiga lagerhaverier?

ASTM D-3336 livslängdstest, utvärderar ett smörjfetts liv i ett kullager genom att rotera ett lager vid en viss hastighet och temperatur och samtidigt mäta lagrets effektiva livslängd.

I detta test, utklassar PFPE smörjmedel kolväte baserade dito. Vid 10,000 rpm och 177°C, havererar de fl­esta inom mindre än 1000 timmar. PFPE fungerar mycket längre, med en produkt, som klarar mer än 25000 timmar – motsvarande nästan 3 år utan haveri. Testet stoppades innan smörjmedlet havererade.

I ROF tester, som mäter ett smörjfetts livslängd som en funktion av olika temperaturer och hastigheter, fungerar PFPE fett 21 till 64 ggr längre än andra smörjmedel.

hävstång smörjmedel diagram

PFPE’s extrema prestanda möjliggör att vissa komponenter fungerar hela sin livstid utan att omsmörjas, de är att betraktas som “livstidssmorda.”

Andra komponenter kan klara sig med betydligt mindre mängd PFPE smörjmedel per applikation.

PFPE smörjmedel utklassar andra smörjmedel i både höga och låga temperaturer. Då maskin- temperaturer, överstiger 120°C eller hamnar under 0°C, börjar petroleumbaserade smörjmedel haverera. Vilket framtvingar omsmörjning och produktionsstopp.

Vanliga syntetiska smörjmedel fungerar inte mycket bättre. PFPE smörjmedel däremot, fungerar upp mot +400°C och ner till −75°C.

livslängd smörjmedel - jämförelse

Resultat av ett ASTM D3336 test av kullagers livstid som en funktion av använt smörjmedel, visar att PFPE/PFTE smörjfett fungerar klart bäst. Inget av övriga smörjmedel har ens i närheten samma livslängd.

I ett jämförande högtemperaturtest, placerades petroleum och PFPE-fett bredvid varandra i en ugn vid 232°C under 40 timmar.

Petroleumfettet, vilket var benämnt för högtemperaturapplikationer, förlorade 40% av sin vikt och slutade fungera som ett smörjmedel. En del av det bröts även ner till tjära. PFPE-fettet förblev oförändrat i vikt och utseende med 100% bibehållen smörjförmåga.

En av PFPE smörjmedels största fördelar är dess stabilitet i massor av olika av användningsförhållanden.

Till skillnad mot de flesta andra smörjmedel är PFPE kemiskt inerta, vilket innebär att de inte reagerar med kemikalier eller material. Dessutom är de inte brännbara, ogiftiga, vatten och oljeavstötande, motstår lösningsmedel, samt är kompatibla med syrgas och reaktiva gaser, liksom de flesta plaster, elastomerer och metaller.

Även med dessa utmärkta egenskaper är PFPE smörjmedel helt ofarliga att hantera. Enligt säkerhetsdatabladet, är många PFPE smörjmedel säkrare att hantera än socker.

Faktum är att PFPE smörjmedel är tillgängliga i flera medicin och livsmedelsgodkända varianter, är miljövänliga och fria från lättflyktiga organiska föreningar (VOCs).

PFPE oljor är också återvinningsbara.

Slutligen ger PFPE fett bättre prestanda under tryck. PFPE smörjmedels höga lastupptagningsförmåga och goda smörjegenskaper under gränsskikts- och blandfriktionsområdet, gör dem utmärkta för användning vid tunga laster och i låghastighetsapplikationer.

I ett Pin och Vee Block Test (ASTM D-3233) – där man mäter nötning och friktion vid höga tryck och glidlängd – uppnår PFPE smörjmedel maximal last i testet, medan kolvätebaserade smörjmedel uppvisar stor nötning vilket ofta leder till många tidiga haverier.

PFPE smörjmedel utklassar även kolvätebaserade smörjmedel i fyrkuletest (ASTM D-2596), som mäter ett smörjmedels prestanda under extrema tryck med punktkontakt under rotation.

I testet ökas lasten kontinuerligt på en roterande kula i kontakt med 3 andra fixerade kulor (som en pyramid) tills de skär ihop och svetsas samman.

Lasten och nötningens storlek fram till svetsningen mäts och används för att beräkna ett nötningslastindex (LWI), som är en indikation på hur bra smörjfett hindrar nötning vid drift­ under svetslast.

Mineraloljefett brukar ha ett LWI på runt 50 och polyalfaolefiner brukar ha LWI runt 100. PFPE ligger på dubbla LWI värden jämfört med mineraloljefett och matchar eller ligger över LWI värden hos polyalfaolefiner.

 

PFPE smörjmedel - jämförelse användningstemperatur

PFPE smörjmedel utklassar övriga smörjmedel när det gäller hög- och lågtemperaturprestanda.

PRESTANDA LUCKAN

Labbdata i all ära, men hur fungerar det i verkliga industriapplikationer?
Nedan är några exempel på hur företag använt PFPE smörjmedel för att minimera lagerhaverier och öka produktivitet.

En tillverkare av kopparstång, hade ett omsmörjningsintervall på bara 4 timmar av deras rullningslager, vilka hade en driftstemperatur på över 200°C, med ett PAO baserat fett.

Efter byte till ett PFPE fett, kunde man minska smörjningsintervallet till 1 gång/månad, samtidigt som man gick från att byta 186 lager per år till bara 4! Därigenom minskade lagerhaverier med nära 98%.

P.g.a. bytet till PFPE reducerades underhållskostnader, reservdelskostnader, plus att oplanerade stopp nästan helt försvann. En totalkostnadsanalys visade att man sparade 600 000:-/år.

En polyetylen tillverkare kämpade med höga underhållskostnader och ofta återkommande oplanerade stopp i sin högkapacitets centrifug.

Det största problemet berodde på att centrifuglagren smorts med ett litiumförtjockat mineraloljefett,som blödde, vilket ledde till förtida haverier. Dessutom fanns risk att fettet kom i kontakt med reaktiva kemikalier, vilket gav upphov till arbetsmiljö-relaterade risker för personalen.

Kraven på det nya smörjmedlet var att det skulle vara icke reaktivt (inert) och icke lösligt i hexan, vara tillräckligt adhesivt för att täta ordentligt, men samtidigt tillräckligt flytande för att smörja tillräckligt.

Tillverkaren valde att satsa på PFPE smörjmedel. Sedan dess har haverier och oplanerade stopp reducerats kraftigt, omsmörjning görs numera endast 2 ggr/år. Detta har gjort att totala kostnader, samt kostnader för underhåll minskat dramatiskt. Den stora besparingen är minimering av oplanerade stopp.

En kemikalietillverkare hade återkommande lagerhaverier i sin ugnsfläkt beroende på att det litiumfett som användes bröts ned vid driftstemperaturen 290°C.

Företaget sökte ett kemiskt inert smörjmedel, som fungerade i kontakt med ammoniak, med smörjning 1gång/år för att minimera produktionsbortfall, och säkerhetsrisker för underhållspersonal, samt risk för brand i samband med stopp.

Ett högtemperatur PFPE smörjmedel designat att fungera som bäst mellan 200°C och 300°C, passade som hand i handsken. Då PFPE smörjmedel är oantändbara samt kemiskt inerta, ökade säkerheten dramatiskt.

Ett resultat av bytet var att lagren i ugnsfläkten förblev smorda, samt att man kunde öka smörjningsintervallet till var 12:e månad, samtidigt som kostnader minskades och säkerheten ökades.

 

mineraloljefett vs ptfe smörjfett

Efter ett Pin och Vee Block Test (ASTM D-3233), detaljen smord med mineraloljefett (vänster) uppvisar tecken på kraftig nötning och friktion. Den högra smord med PFPE klarade maxlasten mer eller mindre opåverkad.

TOTALKOSTNADSANALYS

Val av smörjmedel har en direkt effekt på totalkostnaden (TCO) för all typ av utrustning.

”Smörjmedel utgör mindre än 1% av en anläggnings driftskostnader, men kan direkt påverka mer än 50% av anläggningens underhållskostnader, Power Magazine”.

Detta kombinerat med stilleståndstid och produktionsbortfall, gör att smörjmedelsval har stor effekt på TCO.

Här är ett exempel: En pappersmassatillverkare använde ett PFPE fett för att förhindra oplanerade lagerhaverier i sin massatork. Tidigare hade den ungefär 10 haverier per år.

Det nya PFPE fettet sparade bruket cirka 15 miljoner i kostnader för stillestånd varje år, enbart vid massatorken!

Hade företaget även utökat användningen av PFPE smörjmedel till företagets 3000 elmotorer, vilka gick utan regelbunden smörjning och led av regelbundna haverier, hade bruket kunnat spara ytterligare 48 miljoner.

mineralfett-vs-pfpe-smörjedel-elmotorer

Resultat av ugnstest: mineraloljebaserade smörjfettet är uttorkat
och oanvändbart, har bildat tjära på grund av den höga temperaturen.
PFPE fettet, ser oförskämt fräscht ut och fungerar fortfarande.

Hur är det möjligt?

Vi vet att driftskostnaden för en enda 50-hk elmotor utan omsmöjning, under 6 års tid – har ett nuvarande netto värde (NPV) på mer än 40 000, medan samma motor smort med ett PFPE fett har ett NPV på cirka 24 000 (en besparing av mer än 43%). Multiplicera besparingen med 3,000 elmotorer i bruket och det ger en besparing på mer än 48 miljoner över en sex års period.

PFPE’s stabila, varaktiga prestanda under svåra miljöer kan hjälpa generera signifikanta besparingar under utrustningens livstid, och att specificera rätt smörjmedel från början kan generera stora värden.

Även om kostnaden per kilo är mycket högre för PFPE smörjmedel, ger de ofta en stor total ekonomisk besparing på stillestånd, oplanerade stopp, reparationer och annat underhåll.

Det gäller att se hela isberget, inte bara toppen!

För mer information om PFPE smörjmedel hittar du här.

Kontakta oss så hjälper vi dig hitta rätt smörjmedel.

Vad betyder viskositet för lim egentligen?

viskositet lim

Viskositet är ett begrepp som beskriver hur lätt- eller trögflytande någonting är.

Om något har en låg viskositet är det lättflytande och om något har hög viskositet så är det trögflytande. Ibland kallas något trögflytande också för visköst.

Värden på s.k. dynamisk viskositet (vilket är det som oftast används när det gäller lim) anges ofta i limmers datablad i enheterna centipoise (cP) eller mPa·s där 1 cP = 1 mPas.

Exempel på jämförelsevärden:

Viskositet jämförelsevärden

När det gäller tjockare lim, som till exempel vissa silikoner eller MS-polymerer, kan ett annat typ av mått för flöde, extrusion rate eller extrusionshastighet anges istället för viskositet.

Detta värde mäts upp på ett annat sätt än viskositet och anges ofta i enheter som g/min eller ml/s. Det som mäts är flödet av material (mängden) under en viss tid och ett visst tryck.

Förutom ett viskositetsvärde anges också ofta konsistensen på limmet i dess specifikation. Det kan handla om flytande/flowable, pasta/paste/non-flowable/stable och tixotrop.

OBS! Det kan ibland vara ganska svårt att jämföra viskositet då värdena som anges till stor del beror på vilken metod eller standard som används och är ofta också beroende av yttre faktorer så som temperatur då testet utfördes.

Vilken viskositet bör mitt lim ha?

Då ett lim väljs ut är det viktigt att tänka på att viskositeten passar både den slutgiltiga produkten och limningsprocessen.

Några exempel på frågor att ställa sig själv:

– Behöver limmet kunna flyta ut över en större yta än limsträngen?
Eller vill jag att det ska ligga kvar där jag lägger det?

– Behöver limmet tränga in i mindre utrymmen?

– Behöver jag bygga upp en viss tjocklek?
(Tips! Ofta står det också rekommenderad ”max fill” i det tekniska databladet)

– Hur ska jag få limmet på plats? Vilken typ av dispensering?

Vad betyder det att ett lim är tixotropt?

En vätska är tixotrop när dess viskositet påverkas av rörelse (skjuvning) och dessutom är beroende av tiden som rörelsen fortgår (viskositeten minskar vid längre omrörning).

Det betyder att ett tixotropt lim inte flyter ut. Utan behåller sin form.

När limmet är opåverkat slutar limmet flöda men tunnas ut och blir flytande när det utsätts för krafter vid till exempel omrörning eller dispensering.

Då rörelsen slutar återgår limmet inom kort till sin ursprungliga icke-flytande form.

Ketchup är ett exempel på en tixotrop vätska.

tixotrop vätska

Ett tixotropt lim är fördelaktigt att använda då montering ska ske vertikalt eller då det är viktigt att limmet inte rinner ut dit det inte ska. Limmet stannar där du lägger ut det helt enkelt.

Ett icke-tixotropt lim kan också göras tixotropt genom att tillsätta vissa fyllmedel eller additiv.

Behöver du hjälp att välja lim? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Smörjmedel för svåra förhållanden

ExxonMobil---Lubricants---Mining-excavator-3

Gruvindustrin är en av de mest grundläggande beståndsdelarna i industrilandskapet, och en av de mest utmanande när vi talar om smörjmedel.

Tungt lastade maskiner måste arbeta i varierande driftstemperaturer. Ofta i avlägsna och krävande miljöer. Gruvföretagen letar ständigt efter nya sätt att maximera prestandan och sänka kostnaderna.

Mobil industriell utrustning och maskiner. T.ex. grävmaskiner, dumprar och lastare, för att ge några exempel, är vid gruvans frontlinje, och spelar en viktig roll vid utvinning och transport av mineraler, sten och kol.

Tillgängligheten och funktionen hos dessa maskiner har en direkt koppling till den övergripande produktiviteten och lönsamheten för en gruva. Därför kan operatörerna få en konkurrensfördel genom att välja högeffektiva smörjmedel.

Olja och smörjmedels funktion

Oljor för tunga dieselmotorer, hydrauloljor och smörjfetter arbetar tillsammans för att göra det möjligt för mobila maskiner i gruvor att fungera effektivt.

Medan den primära funktionen för ett smörjmedel är att skydda utrustning, minska oplanerade driftstopp och förlänga intervallerna för tömning av olja.

Framsteg inom smörjmedelsteknik innebär att gruvföretag kan välja oljor och fetter med enastående skydd. Men även andra potentiella fördelar som förbättrad bränsleekonomi etc.

Hur man uppnår en bergsäker produktivitet

För att maximera maskinernas produktivitet och minska kostnaderna, bör operatörerna införa ett program för övervakning av oljor och utrustning samtidigt som man använder smörjmedel av hög kvalitet.

Som en del av ett rutinmässigt underhåll, bör smörjmedlets ”hälsa” och själva applikationen kontrolleras regelbundet. Vi rekommenderar att underhållspersonal utför kvartalsvisa oljeanalyser och årliga kontroller av systemet.

Oljeanalysen bör omfatta en mätning av oljans viskositet, vattenhalt, antal partiklar och mängden slitagemetaller för att avgöra hur väl systemet fungerar.

Att övervaka förändringar i mätvärdena i oljeanalysen över tid, även känt som ”trendning”, är nödvändigt för att bedöma tillståndet för ett smörjmedel.

Genom trenddata i oljeanalys är det möjligt att proaktivt åtgärda oönskade tillstånd innan de blir problem.

För underhållspersonal som vill ha ett effektivt oljeanalysprogram, finns ExxonMobils egenutvecklade oljeanalysprogram Mobil Serv. Oljeanalysen Signum ger tekniker omedelbar åtkomst och direkt kontroll över provtagningsprogram för smörjmedel.

Med några enkla knapptryckningar kan användarna hantera sina oljeanalysbehov och ge dem möjlighet att:

 • Uppdatera registreringar av utrustning och välja alternativa analyser baserad på deras utrustning eller underhållsbehov
 • Spåra status på prover i laboratoriet
 • Rikta åtgärder baserade på analysresultat
 • Dela kritiska resultat med kollegor i en säker, lösenordsskyddad miljö.

Genom att kombinera användningen av högklassiga smörjmedel med ett effektivt analysprogram för olja och utrustning, kan gruvdriftsoperatörerna se till att uppnå konkurrensfördelar i sin verksamhet.

Vilket bidrar till att maximera produktiviteten och minska den potentiella bränsleförbrukningen i gruvmaskiner och utrustning.

Dessutom kan även hälso- och säkerhetsfördelar uppnås. Genom att minska planerat och oplanerat underhåll, eliminerar du de tillhörande säkerhetsrisker som tekniker utsätts för när de utför arbetet.

Här hittar du smörjmedel för tunga fordon