Se här hur du kan säkra turbinen med rätt olja!

Mobil DTE 800-serien – 1:ahandsvalet av olja för turbiner.
Upp till 40% längre bytesintervall!
Kraftvärmeverket sparade 40 000:- årligen genom att byta till Mobil DTE 800-serien.

♦ OEM för bl.a. Siemens, GE & Ahlstom
♦ Säkra driften av din turbin och möjliggör längre bytesintervall.
♦ MSLA Mobil Service Oil Analysis säkrar fortsatt drift.

 • Oljeformulering med längre livslängd bidrar till mer drifttid genom att möjliggöra längre oljebytesintervall.
 • Förbättrad lastbärande förmåga ger enastående skydd som bidrar till minskat slitage och längre komponentlivslängd.
 • Utmärkt vattenavskiljning, luftavskiljning och motstånd mot skumning.

Upp till 40% längre bytesintervall

Kraftvärmeverket sparade 40 000:- årligen genom att byta till Mobil DTE 800-serien.

Det moderna kraftvärmeverket producerar el och fjärrvärme genom eldning av biobränsle. En kritisk del av processen är ångturbinen som drivs med överhettad ånga från vatten som kokats i verkets panna. Turbinen har en eleffekt på 38,7 MW och är av typ VAX (växlad axialturbin), ursprungligen från Ahlstom men numera tillhörande Siemens.

 GA Lindberg rekommenderade en uppgradering av turbinolja från standardkvalité till Mobil DTE 800-serien. Genom att använda den högre kvalitén på Mobil DTE 800-serien ger det möjlighet till 40% längre bytesintervall vilket ger ytterligare fördelar som miljöbesparing, med underlag beräknat på att dom kan köra 40% längre på oljan blir det en årlig minskning på ca 3000 Kg CO2 (Koldioxid). Förutom en kostnadsbesparing på 40 000:- år så gav det även ökad tillgänglighet på utrustning. För att hjälpa kunden att bedöma oljans skick regelbundet erbjöds dessutom MobilServ oljenalys för att kunna säkerställa driften.

 • 40% längre bytesintervall
 • Miljöbesparing med ca 3000 Kg CO2
 • Ökad tillgänglighet på turbinen
 • Kostnadsbesparingar på 40 000:-/ år
 • Säkrare arbetsmiljö tack vare minskat underhåll
 • Säkrar driften driften årligen med labbanalyser ( MSLA )
 • Utmärkt värme- och oxidationsbeständighet
 • Effektiv filtrerbarhet

 

Säkerhet
Genom långa bytesintervall och utomordentligt utrustningsskydd kan Mobil DTE™ 800-oljor bidra till minskat underhåll och därmed förknippade säkerhetsrisker.

Miljöhänsyn
Genom lång produktlivslängd, som bidrar till att minska behovet av destruktion av spillolja, kan Mobil DTE 800-oljor bidra till att begränsa miljöpåverkan.

Produktivitet
Med långa bytesintervall och optimerad utrustningslivslängd och tillförlitlighet kan Mobil DTE 800-oljor hjälpa verksamheter att minska driftstopp för att nå optimal produktivitet.

www.galindberg.se     020-73 20 00

 

Hur limmar och fogar jag detaljer som sedan ska lackeras?

Hur limmar och fogar jag detaljer som sedan ska lackeras?

När du vill limma och/eller täta detaljer som ska lackeras är det oftast en fördel att göra det innan själva lackeringen.

Detta för att slippa problem med kulörskillnader och minimera risken för kladd och spill vilket kan ge ett estetiskt negativt utseende.

Lackering – viktigt att tänka på

Innan du utför själva lackeringen, är det viktigt att du rengör ytorna noga med avsett/lämpligt rengöringsmedel.

Det här gör du för att säkerställa att den fog eller det lim du ska använda, får bästa möjliga förutsättningar att verkligen få fäste och vidhäftning i dom ytor som du ska applicera det på.

Annars finns risk att materialet kan släppa från ytorna och lossna. Vilket då gör att även färgen lossnar.

Mycket viktigt är även att man aldrig använder produkter baserade på eller innehållande silikon, då det inte är kompatibelt med lackering.

Välj lim som klarar rätt temperatur och tid

Vid pulverlackering är det viktigt att säkerställa att den tilltänkta fogmassan eller limmet klarar den tid och temperatur som värmeugnen har.

Många produkter klarar inte t.ex. 200 grader i 30 minuter.

Dessutom mjuknar de flesta produkter vid uppvärmning. Vilket gör att detaljerna i vissa fall måste fixeras mekaniskt under lackcykeln, tills avsvalning sker och produkten återfår sin styrka.

Vissa värmehärdande produkter kan härdas under lackeringscykeln, vilket gör att ett montage kan kortas tidsmässigt.

Underlätta för bra resultat

Vissa produkter bör lackeras vått-i-vått. Det vill säga att innan en fogmassa hunnit bli ”yttorr” eller ”skinnbilda” som det även benämns, bör själva lackeringen utföras för bästa resultat.

För att undvika att fogmassan syns igenom lacken bör du använda en kulör som ligger ganska nära den färg du ska använda. Som exempel kan en svart fog synas igenom en vit eller ljus färg.

Behöver du hjälp från oss? Tveka inte att kontakta din lokala säljare eller någon av våra tekniker!

Biotvätt – Ett miljövänligt tvättsystem

Smartwasher biotvätt är ett miljövänligt tvättsystem med mycket bra tvättverkan.

Smartwasher biotvätt är ett miljövänlig tvättsystem
Smartwasher biotvätt är ett miljövänlig tvättsystem.

Smartwasher biotvätt är ett miljövänligt tvättsystem med mycket bra tvättverkan. Löser smuts, fett olja, beläggningar. Hemligheten är den patenterade bio tvättvätskan vars bakterier äter smutsen.

Tvättvätskan finns i 2 varianter, den ena för järn och stål material och den andra för alla typer, enklast är att använda variant 2 för alla typer av material. I tvättarna finns ett värmeelement som kopplas till 220 Volt, värmen skall alltid vara på för att vätskan skall hålla rätt temperatur (ca 25 ˚C).

Det finns ett filter som behöver bytas med jämna mellanrum, annars är det bara att köra och fylla på vätska vid behov.

https://www.galindberg.se/sv/start/

https://www.galindberg.se/media/1729/produktkatalog-version-18-komprimerad.pdf

Vad betyder NLGI-klass för smörjmedel?

Smörjfetts tjocklek anges som konsistens (NLGI)
Standard fett har NLGI 2 ( mjukt ).
Lägre siffra, mjukare fett.
Högre siffra, hårdare fett.

Fråga:
Vad betyder NLGI-klass för smörjmedel?

Svar:
Smörjfetts tjocklek anges som konsistens (NLGI)
Standard fett har NLGI 2 ( mjukt ).
Lägre siffra, mjukare fett.
Högre siffra, hårdare fett.

Den här tabellen förklarar på ett enkelt sätt graderingen av NLGI-nummer:

NLGI-klass Bearbetad penetration Beskrivning
 000 445 – 475 mycket lättflytande
 00 400 – 430 lättflytande
 0 355 – 385 flytande
 1 310 – 340 mycket mjukt
 2 265 – 295 mjukt
 3 220 – 250 medelhårt
 4 175 – 205 hårt
 5 130 – 160 mycket hårt
 6  85 – 115 extremt hårt

Kort om smörjfett:

Smörjfett är en smörjolja som förtjockats med ett förtjockningsmedel för att oljan skall stanna kvar på plats. Förutom olja och förtjockningsmedel innehåller smörjfett även olika typer av additiv avsedda att förbättra olika egenskaper som t.ex. belastbarhet, friktionskoefficient, slitageskydd, korrosionsskydd m.m.

För information om vårt stora utbud av smörjmedel, läs mer här!

 

Elektriskt ledande lim – ett alternativ till lödning

Elektriskt ledande lim finns i många former och används inom flertalet industrier och applikationer så som elektronik, solceller, medicinska tillämpningar, rymd-, flyg- och bilindustri.

Varför du ska använda ett elektriskt ledande lim:

Elektriskt ledande lim är ett bra alternativ i situationer där till exempel komponenterna på ett kretskort inte tål lödning eller då skärmande egenskaper är önskvärda. Tillämpningen beror på ledningsförmågan som kan variera mellan olika elektriskt ledande lim (”ledande” eller ”halvledande”. Ett lims ledningsförmåga anges för det mesta som volymresistivitet [ohm·cm] och en högre ledningsförmåga motsvarar en låg volymresistivitet.

Tester har visat att elektriskt ledande silver-lim kan ersätta lödning utan att få sämre resultat och det är i princip ingen skillnad i ledningsförmåga eller hållbarhet på AgPd-komponenter som fästs på kretskort, varken direkt efter eller efter långa serier av temperaturcyklingar. Ibland kan det vara lätt att förskräckas över priset, men tänk då på att det oftast inte går åt alls lika stor mängd lim som det skulle göra med motsvarande lod. Tänk också på att elektriskt ledande lim inte alltid fungerar så bra ihop med förtenta material.

I fall där det är nödvändigt med en väldigt hög värmeledningsförmåga är det ofta också lämpligt att välja ett elektiskt ledande lim om det inte finns några restriktioner som förhindrar det då elektriskt ledande lim även är termiskt ledande:

Elektriskt ledande lim kan dispenseras, stämplas eller screentryckas.

Hur kan ett lim vara elektriskt ledande?

Ett lim, som kan vara till exempel en epoxi eller silikon, kan ha olika fyllmedel inblandade i sig och det är själva fyllmedlet och inte limmet i sig som är elektriskt ledande.

Fyllmedlet för elektiskt ledande lim är oftast silver (kallas då ofta helt enkelt för silverlim) men även andra partiklar förekommer. Till exempel andra metaller som nickel, koppar eller guld och kol/grafit. Dessa ger olika ledningsförmågor enbart beroende på skillnaden hos fyllmedlet i sig.

Olika ledningsförmågor

Mekanismen för ledningsförmågan är densamma oavsett typ av fyllmedel. Fyllmedel-partiklarna måste komma i god kontakt med varandra för att kunna skapa ett elektriskt flöde. Hur gör de då det? Delvis ser ju förstås tillverkaren till att limmet innehåller en lagom mängd fyllmedel men resten är faktiskt upp till användaren.

För att partiklarna ska komma i god kontakt med varandra krävs att limmet härdas på rätt sätt. Det är därför viktigt att limmet vägs upp med rätt blandningsförhållande, blandas ordentligt och härdas enligt specifikationerna som du hittar på limmets tekniska datablad. Det finns både lim som klarar av att härda i rumstemperatur och de som kräver värme.

Härdning vid högre temperaturer resulterar för epoxi-lim generellt i en större krympning vilket är bra i de fall då det är ett lim med fyllmedel. Krympningen drar ihop partiklarna och leder till en bättre ledningsförmåga. Det är dock viktigt att inte härda vid en alldeles för hög temperatur.

Förutom de faktorer som har med härdningen av materialet att göra, så påverkar självklart typen av fyllmedel ledningsförmågan hos ett elektriskt ledande lim. Silver har en större ledningsförmåga än kol till exempel. I vissa fall duger det med statiskt dissipativa (”halvledande”) material som är EMI- och RFI-skärmande (Electromagnetic Interference och Radio Frequency Interference respektive). Det kan därför vara viktigt att tänka på vilken typ av fyllmedel som är i limmet.

Miljö

Hur limmet bör hanteras på ett säkert sätt beror på vilken typ av bas limmet har, se därför till att alltid titta igenom produktens säkerhetsdatablad.

Exempel på produkter

Epo-Tek H20E (elektriskt ledande epoxi-lim, värmehärdande)

Epo-Tek EJ2189-LV (elektriskt ledande epoxilim, rumstemperaturhärdande)

Nusil R-1505 (elektriskt ledande 1K silikon-lim)

Nusil R-2631 (elektriskt ledande 2K silikonlim)

 

Hör gärna av dig till oss för att få råd anpassade till just din tillämpning!

Så väljer Du rätt Dispenseringsnål till Din Vätskedosering (och för din Applikation)

välj rätt dispenseringsnål

När noggrannheten är av betydelse, så se till att du väljer rätt dispenseringsnål till din vätskedosering och inte förbiser denna viktiga aspekt i din doseringsprocess.

Ibland kan en närmare titt på den minsta aspekten ge mycket tillbaka när det gäller förbättrad tillverkningsgrad och ledtid. T.o.m. en så liten sak som att kontrollera (och säkerställa) att operatörer använder den korrekta dispenseringsnålen för den vätska som ska doseras.

Varje monteringsvätska, från tjockt fett till flytande lim och tunnflytande lösningsmedel, har sina speciella egenskaper att beakta. Att känna till dessa egenskaper kommer att hjälpa dig att välja den rätta typen av doseringsnål till din applikation.

En del människor undrar varför det finns så många typer av dispenseringsnålar. Anledningen är enkel. Det är för att det finns så många typer av vätskor med olika egenskaper för olika applikationskrav.

Användande av felaktig dispenseringsnål kan öka dit efterarbete. Kassation och cykeltid – leder till dålig kvalitet på limmad detalj och en ineffektiv produktionsprocess.

Detta är varför t ex Nordson EFD tagit fram en serie av korta ”How To-Videos”. För att hjälpa dig förstå några av de olika typerna av nålar och hur man väljer den rätta för din vätsketyp och för en förbättrad processkontroll.

Dispenseringsnål för att dosera de flesta vätskor

Den mest vanliga dispenseringsnålen är general purpose tip (metallnål).

Denna nål är ”arbetshästen” i nålsortimentet, då den kan dispensera nästan alla typer av monteringsvätskor. Bara för att den kan dispensera nästan alla typer av vätskor, betyder det inte att det är det bästa valet för just din vätska.

Titta på denna video, för att få en övergripande bild av de olika typerna av tillgängliga dispenseringsnålar.

När du ska dispensera lågviskösa eller tunnflytande vätskor

Typiskt är att en mindre diameter av en vanlig metallnål är bäst beroende sin strypning, vilket motverkar flödet hos tunnflytande vätskor, för bättre processkontroll.

Hur som helst, när du dispenserar lösningsmedel är det bättre att välja en PTFE belagd dispenseringsnål. Beroende på den utvändiga beläggningen som förhindrar att lösningsmedlet genom ytspänning förflyttar sig till underkant på nålen och hänger kvar, detta förbättrar doseringsnoggrannhet och repeterbarhet.

Tunnflytande cyanoakrylat (snabblimmer) behöver speciella PTFE fodrade nålar beroende på deras snabbhärdande natur.

Titta på denna video för att lära mer om att välja den rätta doseringsnålen, inklusive chamfered tips (fasade nålar) för lågviskösa monteringsvätskor.

När du ska dispensera Medel- till – höviskösa eller tjocka vätskor

SmothFlow tapered tips (koniska plastnålar) är generellt den bästa typen att använda när man ska dosera högviskösa vätskor. Det beror på att de förbättrar flödet, vilket hjälper dig att dosera ett större antal av precisa, och repeterbara mängder på kortast tid.

Koniska nålar tillåter att man minskar trycket från sin pneumatiska doseringsutrustning.

Du kan minska från 6 bar vid användande av en general purpose tip (metallnål) till 2 bar vid användande av den koniska plastnålen. Detta är mycket viktigt när man doserar vätskor med mycket fyllmedel, då högt tryck riskerar att fyllda vätskor separerar i sprutan.

Användande av konisk plastnål vid dosering av tjocka vätskor hjälper operatören att applicera snabbare än med en vanlig stålnål. Vilket hjälper till att förbättra bilden och produktiviteten i din dispenserings applikation.

Nordson EFD koniska plastnålar har även UV blockare i plasten som förhindrar att UV härdande material härdar i nålen

Titta på denna video för att lära dig mera om de bästa nålarna för medel till högviskösa material.

När något går fel

Det är viktigt att notera att inte alla dispenseringsnålar håller likvärdig kvalitet.

Även om ett företags dispenseringsnålar ser identiska ut gentemot ett annat företags dispenseringsnålar, så förvissa dig om att företaget du köper ifrån har en noggrann process för kvalitetskontroll, för att säkerställa att det inte finns något gjutskägg eller spånor som kan påverka noggrannheten i vätskedoseringen eller kontaminera ditt material.

Tänk även efter ifall dina doseringskomponenter, inklusive dispenseringsnål, spruta, kolv och bakstycke (luftkoppling) är tillverkade för att jobba ihop, för att ge den mest noggranna och repeterbara mängd av din vätska med minimalt spill. Detta kan adderas upp till en bra besparing över tid.

Rätt dispenseringkomponenter är fria från gjutskägg och spånor.
De är också certifierade för industriellt bruk.

Varje nålhus är designad för att förhindra luftfickor som kan ge upphov till efterdropp, dregling och spill.

Ifall du har frågor om hur man förbättrar sin dispenseringsprocess, tveka då inte att skicka ett mail till info@galindberg.se

 

Tillämpning: Silikonisering av Nålar – Minska Friktionen mellan Nål och Hud

silikonisering av nålar

Injektionsnålar kan ofta ha en hög friktion som resultat av dess tillverkningsprocess.

För att minska friktionen mellan nål och hud kan en silikon användas för att belägga nålspetsen och på så vis smörja den. Detta kallas för silikonisering.

Med ett mycket tunt lager silikon på nålspetsen minskar friktionen avsevärt, vilket gör att patienten slipper obehag.

Injektionsnålar är utformade för att kunna penetrera hud med så lite kraft som möjligt, men metallens yta ger friktion som försvårar, både vid själva sticket (penetration force) och då nålen ska dras genom huden (drag force).

Denna friktion leder till att mer kraft behöver användas och nålsticket ger större skador i huden där den förs in och även obehag för patienten.

Vilka typer av silikoner används till silikonisering?

Det finns flera olika typer av silikonprodukter som kan användas för silikonisering:

 • En silikonolja, dvs en icke-härdande silikon (PDMS). Kan ha varierande viskositet (längd på silikonpolymererna) och därför ge olika effekter.
 • En silikonolja kan också vara dispergerad i lösningsmedel för att på så sätt få en vanligtvis högviskös silikon att bli hanterbar.
 • Ibland används även härdande silikoner. Dessa har vanligtvis aminogrupper inbyggd i sin struktur som tvärbinder silikonpolymererna till varandra och på så sätt få ett mer hållbart resultat eftersom silikonen inte lika gärna skavs loss. Det går också att använda en härdande silikonelastomer med lågfriktionsegenskaper.

Förutom att ge så bra friktionsminskning som möjligt kan det också vara viktigt att ”smörjningen” behåller sin vidhäftning mot nålen.

En suturnål till exempel, behöver bibehålla komforten under flera stick genom huden medan andra nålar är gjorda för engångsanvändning.

Även en vanlig blodprovsnål kan behöva flera försök för att pricka rätt.

I en studie gjord av Nusil (Needle Coatings to Relieve Penetration and Drag Forces of Needles, 2012), testades friktionen vid flera nålstick i följd.

Resultaten från studien visade att alla typer av silikonisering ger en förbättring jämfört med en obehandlad nålspets.

Den produkt som klarade av flest stick utan försämring av silikonets effekt var en icke-härdande silikondispersion med mycket hög molekylvikt.

Denna produkt jämfördes med härdande silikoner av olika slag.

Anledningen tros vara att de långa polymerkedjorna trasslar in sig i varandra runt nålspetsen och hålls kvar med hjälp av intermolekylära krafter.

Då silikonen kommer att komma i kontakt med patienten och faktiskt implanteras under en kort stund, är ett annat viktigt krav att silikonen är medicinskt godkänd för detta ändamål.

ISO-10993 för korttidsimplantering är ett lämpligt krav att utgå ifrån.

Produkter att överväga:

Bäst i test: Nusil MED-4162 (dispergerad silikonolja med hög molekylvikt)

Härdande: MED10-6670, Nusil MED-4159, Nusil MED10-4161

Icke-härdande silikonolja: Nusil MED-361

Applicering av silikonen

Vid silikonisering av nålar används ofta en silikonolja som späds till rätt viskositet för en doppningsprocess.

Då lösningsmedel lätt evaporerar är det viktigt att kontinuerligt mäta viskositeten som doppningsbadet har och vid behov späda så det håller sig inom önskat viskositetsfönster, då detta direkt påverkar silikonbeläggningens tjocklek.

aplicering av silikon

Den senaste, och lite mer sofistikerade, metoden för silikonisering av nålar innebär att man istället använder en liten jettingventil baserad på piezo-teknologi för att applicera önskad mängd silikonlösning på nålen.

Nålen förs in i en speciell beläggningskammare, där silikonen doseras ut samtidigt som en luftpuls får silikonen att dimma sig och på det sättet belägga nålen i mycket tunna skikt runt nålen.

Mängden silikonolja kan styras helt beroende på vad som krävs. Eventuellt överskott sugs bort från kammaren i kontrollerad form.

Silikonen ligger med detta system helt kapslad innan den skickas in till beläggningskammaren, och därmed finns ingen risk för avdunstning av lösningsmedlet vilket innebär att behovet av viskositetskontroll minskar.

En annan intressant fördel är att jettingsystemet även klarar att belägga mycket tunna skikt med mera högvisköst material, vilket ofta medför att man inte behöver späda silikonoljan så mycket och därmed förbrukas betydligt mindre mängd lösningsmedel i sin process.

Nusil Lubrication flyer.

Exempelvis har Nordson EFD utvecklat ett bra system inom detta område. Kolla in den här videon här nedan.

Kontakta gärna oss om ni har några frågor så hjälper vi er.

 

Hur limmar jag silikon?

limma silikon - bäst resultat

Silikon kan vara svårt att limma, framför allt på grund av dess låga ytenergi och höga elasticitet. Men det är helt klart möjligt!

Limma silikon med silikonlim

Silikon limmas bäst med silikonlim. Vilket silikonlim som passar bäst beror på vilken typ av silikon det är som ska limmas.

Om du inte redan vet vilken typ av silikon din detalj består utav så brukar det oftast gå att hitta i det tekniska databladet för produkten.

Titta efter benämningar som additionshärdande, platinahärdande eller kondensationshärdande, fukthärdande.

Två typer av silikonlim som fungerar

 1. Ett fukthärdande, 1-komponents silikonlim går att använda i de flesta fall.Nackdelen kan vara att härdningen tar lång tid.Fördelen med dessa typer av lim är att de är enkla att dispensera (inget blandningssteg).
 2. Ett 2-komponents silikonlim som härdar med hjälp av en platina-katalysator (så kallade additionshärdande silikoner) är känsliga för inhibering, eller ”gifter”. Bland dessa potentiella gifter finns tenn (Sn) som är den vanligaste katalysatorn i ett kondensationshärdande system. Alltså – används ett 2-komponent silikonlim på en kondensationshärdad silikon kan det hända att limmet inte härdar.Använd därför i första hand denna typ av silikonlim till additionshärdade silikondetaljer. Fördelar med att använda ett 2-komponentslim är att det är lättare att kontrollera härdhastigheten genom att variera temperaturen – och att det går betydligt snabbare att härda, jämfört med fukthärdande silikonlim.

Limma silikon med snabblim

Förutom silikonlim så finns det även möjlighet att limma silikon med cyanoakrylat (snabblim).

För att få bästa möjliga resultat så behövs först en primer appliceras på ytan (till exempel Permabond POP). Sedan appliceras ett flexibelt cyanoakrylatlim (till exempel Permabond 2050).

Denna metod passar bäst till mindre detaljer som inte ska användas i så extrema miljöer.

Kontakta gärna oss om du behöver hjälp att välja lim.

Hydrauloljor & Varnish – en tickande bomb

hydrauloljor-varnish

Moderna hydrauloljor har bristande egenskaper som gör dem till ”en tickande bomb”. Det menar vår smörjmedelstekniker Mats Svensson.

Det har skett en förändring av hydrauloljor på senare tid som utgör en stor risk för användarna.

Det som har hänt är att raffinaderierna har uppgraderat basoljor generellt till bättre kvaliteter. Det är av basoljor man tillverkar hydraulolja.

Basoljorna kan delas in i fyra huvudgrupper. Grupp I med lägst kvalitet och grupp IV med högst.

Ju högre kvalité, desto bättre egenskaper för smörjmedel generellt, t ex temperaturegenskaper, oxidation osv. Den lägre kvaliteten har fler oönskade ämnen för smörjmedel, bland annat aromater.

Aromaterna ser dock till att smutsen löser in i oljan och förhindrar att föroreningar sätter sig fast i hydraulsystemet. Föroreningarna i sin tur kan bilda varnich och sätta sig på ventiler etc. I de moderna oljorna med lägre kvalité har man minskat aromaterna. Oljorna är därmed renare.

Det är bra med högre kvalité på basoljor, då utvecklingen på moderna hydraulsystemen har högre tryck och mindre tankar. Oljan får vila mindre där – och det blir därför hårdare press på oljan.

VENTILER KÄRVAR

Det som nu börjar uppmärksammas på flera stora företag är att man börjar få större problem än tidigare med varnish i systemen.

Varnish är en hård beläggning som bland annat kan få ventilerna att kärva. Ett annat problem är sludge. Som är klibbiga avlagringar som även kan få ventilerna att kärva eller sätta igen och täppa till rör så att oljan inte kommer fram dit den ska.

varnisch-sludge-olja

Ventilerna kan vara mer eller mindre kritiska för verksamheten. Mats Svensson (som är vår Smörjmedelstekniker) var till exempel på ett stort kopparsmältverk i Sverige, där en stor degel som häller ut den smälta metallen inte stannade i tid på grund av kärvande riktningsventiler.

Det orsakade kostsamma ventilbyten och innebar en stor säkerhetsrisk. Problemen började efter att företaget bytt till en annan hydraulolja.

Ett annat företag som besöktes, som valsar fram extremt stora stålrullar, upptäckte avlagringarna när de, av andra skäl, skruvade av ett rör.

De undrade varför det hade byggts på så mycket avlagringar just i det röret. De kunde då börja jobba proaktivt, så det inte hände någon olycka.

Men om de inte hade upptäckt avlagringarna i tid, och ventilerna i de hydrauliska lyftanordningarna hade fastnat, då hade flera ton tunga rullarna kunnat tappas på fel ställe.

Mats Svensson stötte på problemet med varnish och sludge första gången 2012.

Problemet har också uppmärksammats i olika forum, som exempelvis SSG, som är en sammanslutning för pappersindustrin.

Problemet var temat på SSG Hydraulikdagar, hösten 2016 samt på en industriträff på SSAB i Borlänge våren 2016.

”Men jag tror att det fortfarande finns många företag som inte riktigt är medvetna om problemet, för man ser ju inte hydrauloljan utifrån”, säger Mats.

Oljans additiv

Den andra delen av problematiken gäller additiven. Additiven tillsätter man basoljan med, för att den ska fungera som den ska.

Additiven ger (bland annat) bättre slitageskydd och rostskydd. En av oljans egenskaper är att den ska leda ström, för att minska statiska urladdningar i systemet. Oljan fyller alltså samma funktion som jordning.

Mats har upptäckt att i de fall där tillverkare har bytt ut additiven mot zinkfria additiv, har man ibland glömt att kompensera för oljans ledningsförmåga.

Det blir då gnistor som ger upphov till smutspartiklar och kan dessutom bränna hål på filter. Det är ett problem som jag har stött på hos företag, fortsätter Mats.

Så det är två helt olika problem. Men de hänger ihop. Detta pågår just nu hos ganska många företag i Sverige.

Mats Svensson tror att många oljebolag inte har gjort en balanserad formulering. Det vill säga, man inte har kompenserat formuleringen för den högre kvaliteten på basoljan, utan kört på med samma additiv som tidigare.

Mats tror att det är detta, i kombination med att man har bytt ut zinken och dessutom gör likhetstecken mellan zink och asklösa tillsatser, som orsakar problemen. Jag vet att det finns mycket hög kompetens om detta inom oljebolag. Men i vissa stora företag verkar det inte som vänsterhanden kommunicerar med högerhanden.

varnish hydraulolja

VARNISH & SLUDGE ÄR ETT STORT PROBLEM

Vissa företag som har problem med varnish och sludge försöker nu hitta gamla oljor och med zinkadditiv. Så löser de problemen. Men det är sämre ur miljö- och effektivitetshänseende. Andra kunder säger: ”Så här är det nu. Vi får acceptera problemen tills oljebolagen har löst problemen”.

ExxonMobil har tagit fram en hydraulolja som löser problemet, då den har hög konduktivitet trots att den är zinkfri.

ExxonMobil började redan 2009 varna för att varnish och sludge var ett kommande problem. De är det enda oljebolaget som har arbetat proaktivt. De andra oljebolagen börjar komma ikapp nu.

”Vi måste försöka komma bort från att företag byter tillbaka till en gammaldags hydraulolja.”

– Min poäng är att problemet är stort och kostar företagen massa pengar. Vi måste försöka komma bort från att kunder byter tillbaka till en gammaldags hydraulolja. Men prispressen på hydrauloljor idag är stor. Jag är övertygad om att det är roten till att utvecklingen hålls tillbaka, säger Mats.

Vad som orsakar varnish- och sludgeproblematiken är att smörjoljan inte har en balanserad formulering. Men det är inte bara oljans fel utan hydrauliktillverkarna har också ett tungt ansvar som bör sätta högre krav.

Likaså inköparna på företagen, som ofta väljer olja enbart utifrån prislappen.

Kontakta gärna vår Smörjmedelstekniker Mats Svensson om du har några frågor eller behöver hjälpa att välja rätt olja för just dina behov.

Smörjmedel för svåra förhållanden

 

smörjmedel möter dagens utmaningar

Gruvindustrin är en av de mest grundläggande beståndsdelarna i industrilandskapet, och en av de mest utmanande när vi talar om smörjmedel.

Tungt lastade maskiner måste arbeta i varierande driftstemperaturer. Ofta i avlägsna och krävande miljöer. Gruvföretagen letar ständigt efter nya sätt att maximera prestandan och sänka kostnaderna.

Mobil industriell utrustning och maskiner. T.ex. grävmaskiner, dumprar och lastare, för att ge några exempel, är vid gruvans frontlinje, och spelar en viktig roll vid utvinning och transport av mineraler, sten och kol.

Tillgängligheten och funktionen hos dessa maskiner har en direkt koppling till den övergripande produktiviteten och lönsamheten för en gruva. Därför kan operatörerna få en konkurrensfördel genom att välja högeffektiva smörjmedel.

Olja och smörjmedels funktion

Oljor för tunga dieselmotorer, hydrauloljor och smörjfetter arbetar tillsammans för att göra det möjligt för mobila maskiner i gruvor att fungera effektivt.

Medan den primära funktionen för ett smörjmedel är att skydda utrustning, minska oplanerade driftstopp och förlänga intervallerna för tömning av olja.

Framsteg inom smörjmedelsteknik innebär att gruvföretag kan välja oljor och fetter med enastående skydd. Men även andra potentiella fördelar som förbättrad bränsleekonomi etc.

Hur man uppnår en bergsäker produktivitet

För att maximera maskinernas produktivitet och minska kostnaderna, bör operatörerna införa ett program för övervakning av oljor och utrustning samtidigt som man använder smörjmedel av hög kvalitet.

Som en del av ett rutinmässigt underhåll, bör smörjmedlets ”hälsa” och själva applikationen kontrolleras regelbundet. Vi rekommenderar att underhållspersonal utför kvartalsvisa oljeanalyser och årliga kontroller av systemet.

Oljeanalysen bör omfatta en mätning av oljans viskositet, vattenhalt, antal partiklar och mängden slitagemetaller för att avgöra hur väl systemet fungerar.

Att övervaka förändringar i mätvärdena i oljeanalysen över tid, även känt som ”trendning”, är nödvändigt för att bedöma tillståndet för ett smörjmedel.

Genom trenddata i oljeanalys är det möjligt att proaktivt åtgärda oönskade tillstånd innan de blir problem.

För underhållspersonal som vill ha ett effektivt oljeanalysprogram, finns ExxonMobils egenutvecklade oljeanalysprogram Mobil Serv. Oljeanalysen Signum ger tekniker omedelbar åtkomst och direkt kontroll över provtagningsprogram för smörjmedel.

Med några enkla knapptryckningar kan användarna hantera sina oljeanalysbehov och ge dem möjlighet att:

 • Uppdatera registreringar av utrustning och välja alternativa analyser baserad på deras utrustning eller underhållsbehov
 • Spåra status på prover i laboratoriet
 • Rikta åtgärder baserade på analysresultat
 • Dela kritiska resultat med kollegor i en säker, lösenordsskyddad miljö.

Genom att kombinera användningen av högklassiga smörjmedel med ett effektivt analysprogram för olja och utrustning, kan gruvdriftsoperatörerna se till att uppnå konkurrensfördelar i sin verksamhet.

Vilket bidrar till att maximera produktiviteten och minska den potentiella bränsleförbrukningen i gruvmaskiner och utrustning.

Dessutom kan även hälso- och säkerhetsfördelar uppnås. Genom att minska planerat och oplanerat underhåll, eliminerar du de tillhörande säkerhetsrisker som tekniker utsätts för när de utför arbetet.

Här hittar du smörjmedel för tunga fordon