Permabond

Permabond anaeroba lim, lås- och tätningsvätskor, snabblim (cyanoakrylatlim), strukturellalim så som epoxi och polyuretaner.

Permabond tillverkar många typer av industriella limprodukter för att passa de olika behoven inom en rad olika branscher.

Permabond tillverkar anaeroba limmer (gänglåsning, rör- och gäng-tätning, cylindrisk fastsättning och flänstätning), cyanoakrylat limmer (snabblim), UV-limmer och strukturella limmer (epoxi, akrylat och polyuretaner). Här nedan hittar du några av våra mest populära lim inom varje kategori.

Anaeroba limmer

De anaeroba limmerna härdar vid frånvaro av syre i limspalten samt när metalljoner finns närvarande.

De används vanligen för t.ex. låsning av skruvförband, fastsättning av lager, bussningar samt reparation av kilförband, rörtätning samt flänstätning.

Se produkter

Cyanoakrylat-limmer

Cyanoakrylatlim är ett mycket snabbhärdande lim med fixering inom några sekunder. För limning av de flesta mindre detaljer. De fäster mot de flesta material och finns i olika utförande såsom:

  • Högtemperaturtåliga
  • Slagsega
  • Låg lukt och låg "blooming"
  • Gel-form

Se produkter

UV-limmer

UV-limmer härdar snabbt när man utsätter dem för UV-ljus. Det finns varianter som fäster mot glas, plast och metall.

Se produkter

Strukturella limmer

Epoxi-limmer

Epoxi-limmer härdar antingen, genom att man blandar en bas med en härdare så kallade 2-komponents lim eller genom att värma upp limmet så kallade 1-komponents lim. De fäster bra framför allt mot olika typer metaller men även vissa plaster.

Se produkter

Epoxihybrid-limmer

Epoxihybrider är modifierade epoxilim som har fördelarna av ett epoxilim men samtidigt är mjukt och flexibelt.

Akryl-limmer

Akryl-limmer är 2-komponents-limmer som härdar snabbt och fäster bra mot både metall och plast, vissa fäster t.o.m. mot feta plaster som PE och PP.

Se produkter

Polyuretan-limmer

Polyuretan-limmer är 2-komponents-limmer som fäster bra mot framför allt plast, dock ej feta plaster.

Se produkter

Kontakta oss om du vill veta mer

Urval av produkter

PERMABOND ET500 Epoxilim
PERMABOND ET538 Epoxilim
PERMABOND TA4207 Akryllim
PERMABOND TA4610 Akryllim
PERMABOND ES550 Epoxilim
PERMABOND MT382 Epoxilim
PERMABOND 105 Cyanoakrylatlim
Permabond Cyanoacrylate 20 gram bottle
PERMABOND 2050 Cyanoakrylatlim
PERMABOND HH131 Anaeroba lim
PERMABOND A1046 Anaeroba lim
PERMABOND MH052 Anaeroba lim