Hur får jag bort lim och tejp?

Det beror på vilken typ av lim du använt, hur fogen ser ut, vilka material som limmats och vad dina substrat är känsliga för.

Att få bort lim och tejp

Det är inte alltid vi tänker på att få bort lim när limvalet görs.

Vi vill ju oftast att lim ska hålla så bra som möjligt och vara så starkt som möjligt. Men ibland kan det hända att man vill ta isär något som är limmat, kanske för underhåll eller för att något blivit fel. Därför kan det vara bra att redan vid limvalet tänka på hur starkt limmet behöver vara och om du någonsin kommer att behöva ta isär de limmade delarna i framtiden.

Vissa produkter är framtagna med just detta i tanken. Exempel är anaeroba gänglåsningar och flexibla sk. ”Form-in-Place gaskets”, packningar som är formulerade för att kunna tas bort på ett enkelt sätt utan att skada mjukare metaller. Detta endast genom att ha anpassat styrkan på produkten.

Andra typer av produkter, så som strukturella limmer, är framtagna just för att ha högsta möjliga styrka samt även vara så beständiga mot värme och kemikalier som möjligt. Det säger sig själv att de är svåra att ta bort alls och framför allt utan att skada de limmade detaljerna.

Få bort ohärdat lim eller spill

Om limmet inte har hunnit härda än så är det oftast enkelt att få bort det. Ett lösningsmedel så som iso-propanol brukar oftast räcka för att torka bort lim-spillet.

Om det skulle bli för kladdigt att torka bort, till exempel vid användning av ett fukthärdande silikon, MS-polymer eller polyuretan, kan det vara värt att vänta en lagom lång stund och sedan ta bort limmet eller tätningsmedlet mekaniskt. På så sätt gör du borttagningen när limmet känns torrt eller åtminstone mindre kladdigt. Samtidigt har det inte hunnit byggas upp någon vidare styrka eller vidhäftning.

Om det är möjligt, försök alltså att ta bort lim innan det har härdat, stelnat eller med vilken metod limmet nu övergår från vätska till fast form.

Silikonrester som lämnas kvar kan ge problem med vidhäftning. Det är svårt att få bort alla silikonrester. DowSil DS-1000 är en rengörare specifikt framtagen för ohärdad silikon.

Få bort lim som redan har härdat

Att få bort lim som redan härdat är en svårare utmaning. Helst vill vi ju kunna ta isär de hoplimmade bitarna utan att förstöra dem.

Härdande lim (epoxi, akryl, anaerob, silikon etc.) är i grund och botten härdplaster. En härdplast kan inte smälta eller lösas upp utan det enda sättet är att ”förstöra” plasten, det vill säga bryta de kemiska bindningarna i polymererna som plasten är uppbyggd av. Det innebär att när limmet väl är förstört så går det inte att få tillbaka till sin ursprungliga form.

Ett reversibelt lim som är superstarkt men släpper helt vid specifika betingelser är inte uppfunnet än (i alla fall inte i kommersiell skala). Till dess får vi alltså nöja oss med de metoder som finns och kombinationer av dessa:

  • Upplösning
  • Värme
  • Mekaniskt

Vi behöver alltså gå på det som limmet är känsligt för och försvaga det. Vi tar en titt på olika typer av lim och hur du bäst och lättast får bort dem.

Tips på produkt: Bostik Born2Bond Adhesive & Gasket Remover

 

Hur du kan få bort lim beroende på typ

 

Anaeroba limBorn2Bond Adhesive & Gasket Remover.png

Anaeroba lim kan, som nämnts ovan, vara framtagna just för demontering. Detta genom att de har en låg styrka så att det är enkelt att mekaniskt ta loss. Ett vanligt exempel är för gänglåsning eller gängtätning där limmet tätar och håller bra för exempelvis vibrationer men det bara är att med lite kraft (skiftnyckel) skruva loss skruven. Anaeroba packningar är ofta lite mjukare och brukar också gå att ta isär relativt enkelt genom att använda en platt skruvmejsel och bända isär delarna.

Andra anaeroba lim är menade att sitta permanent och har en väldigt hög styrka. I dessa fall behöver du ta till värme eller kemikalier (se till att dina delar tål dessa!). Genom att stoppa in delarna i en ugn eller använda en blåslampa för att värma limmet så blir fogen svagare. Försök då att bryta isär delarna medan fogen fortfarande är varm – använd värmeskyddande handskar! Tänk på att styrkan kommer tillbaka igen när fogen svalnar.

När du väl tagit isär delarna kan du ha kvar limrester. Dessa bör du ta bort innan du limmar igen. Prova att skrubba loss det med en metallborste till exempel. Är det svårt att få loss kan lösningsmedel som aceton eller metylenklorid hjälpa.

Går det fortfarande inte att få bort limmet så kan du blötlägga hela den limmade detaljen i lösningsmedel över natten. Var försiktig och se till att allt lösningsmedel avdunstat innan du värmer på fogen.

En annan sak att tänka på vid användning av anaeroba lim är att även ett anaerobt lim med låg styrka kan ge en väldigt hög fogstyrka om det är stora ytor som limmats.

Cyanoakrylat

Cyanoakrylat (snabblim) kan vara svårt att få bort eftersom att de oftast används till limning av plast och gummi som inte tål speciellt höga temperaturer eller aggressiva kemikalier.

Generellt är cyanoakrylat ganska spröda och tål speciellt fläkning sämre. Använd alltså fläkning för att försöka mekaniskt ta isär delarna.

Om möjligt kan fogen värmas till över 80 grader för att sedan tas isär. De flesta cyanoakrylat förlorar en stor del av sin styrka vid denna temperatur även om det finns variationer. Även lösningsmedel så som aceton kan hjälpa eller en blötläggning i varmt vatten med tvål en längre stund.

Tips på produkt: Permabond CA Solvent 2

Har du råkat limma ihop fingrarna med snabblim?

Försök inte att slita loss dem utan använd återigen en klyvning/fläkningsrörelse (fingertopparna sist). Om det känns svårt så kan du prova att rulle en penna mellan fingrarna. Använd inte lösningsmedel i detta fall då det kan skada huden. Istället kan varmt vatten och tvål hjälpa dig.

limmat-ihop-fingrarna.png

Strukturella lim (epoxy, polyuretan, akryl)

Strukturella lim är framtagna för att ha så hög styrka som möjligt och kan därför vara svåra att få bort. Många produkter har dessutom både hög skjuv-, drag-, fläk och klyvstyrka vilket gör att det är svårt att bryta isär bitarna oavsett metod.

Det första du bör göra är att kontrollera produktens värmetålighet. Den brukar stå i det tekniska databladet. Utvärdera sedan om det skulle vara möjligt att höja temperaturen så pass mycket för att vid den temperaturen mekaniskt bryta isär delarna.

Lösningsmedel som etylenklorid kan långsamt lossa på ett lim och kan vara ett alternativ vid små limfogar. Att få bort lim med denna metod för en större fog skulle ta enormt lång tid. Lösningsmedlet skulle troligtvis bara lossa på kanterna.

UV-lim

Om substraten tål det så värm så högt som möjligt (över 200 grader) för att bryta ner limmet permanent, d.v.s bränna bort det. Det kan fungera om det till exempel är glas mot glas som limmas. Glas mot metall å andra sidan är svårare då skillnader i termisk expansion troligtvis skulle leda till att glaset knäcks.

Precis som för strukturella lim är ett alternativ blötläggning i lösningsmedel. Denna metod är inte att rekommendera för plaster som till exempel polykarbonat (PC) eller Plexiglas (PMMA) då lösningsmedel också attackerar plasten.

I vissa fall absorberar UV-lim ganska mycket vatten. Titta i databladet efter vattenabsorptionen. Om denna är hög så kan limmet efter vattenbad mjukas upp så pass att det går att skrapa loss. Observera att styrkan återkommer om limmet torkar igen.

Silikon

Även om det mekaniskt är ganska enkelt att till exempel skära bort silikon, så är det svårt att bli av med alla rester. Var försiktig och se till att inte få silikon på ytor som senare ska målas eller lackas.

En produkt så som DowSil DS-2025 kan hjälpa dig genom att depolymerisera och lösa upp silikon från ytan.

Smältlim

Som namnet antyder går ett traditionellt smältlim att smälta om och om igen (se upp bara så att det inte är ett härdande smältlim). Är det svårt att få bort limmet mekaniskt är det alltså värme som gäller i detta fall.

Tejp

Att få bort tejprester kan vara både tidsödande och även skada ytorna som den sitter på. Ett alternativ som löser upp själva tejpadesivet är 3M Industrial Cleaner. Det är den aktiva substansen limonene, som doftar citrus, som gör själva jobbet.

Industriella limtyper

Vanliga limtyper för industriellt bruk och vad de kan tänkas användas till.

Läs mer

Åldring av limfogar

Lim kan åldras på grund av olika faktorer som vi går igenom i detta inlägg

Läs mer

Limma feta plaster

Limma ”feta plaster” (Polyeten och Polypropylen) – Det här behöver du tänka på

Läs mer

Blandningsförhållande för lim & gjutmassor

2-komponentslim och gjutmassor ska blandas i ett visst blandningsförhållande. Här följer en guide för hur du ska tänka och mäta.

Läs mer

Så hanterar du frysta limsprutor

Nu ska vi gå igenom några tips på hur du bör hantera frysta limsprutor med epoxilim.

Läs mer